Kibicuj z klasą na Bułgarskiej!

Kibicuj z klasą na Bułgarskiej!

25 wrześ­nia pod­czas spotka­nia Lecha Poz­nań z Arką Gdy­nia odbędzie się kole­j­na edy­c­ja akcji “Kibicuj z klasą”. Bezpłat­ny udzi­ał w niej mogą wziąć wszys­tkie grupy zor­ga­ni­zowane złożone z dzieci i młodzieży w wieku do 16. roku życia. To akc­ja przy­go­towana nie tylko dla szkół i placówek wychowaw­c­zo-opiekuńczych, ale także dla klubów sportowych, kółek zain­tere­sowań, czy po pros­tu znajomych.

Po raz pier­wszy akc­ja odbyła się w  lutym 2013 roku pod­czas spotka­nia Lecha Poz­nań z GKS-em Bełchatów i nosiła nazwę “Gim­naz­jal­iś­ci na Kole­jorza”. Wtedy przy Buł­garskiej pojaw­iło się pon­ad 7 tysię­cy osób. Z każdą kole­jną edy­cją coraz więcej młodych poz­na­ni­aków i Wielkopolan przy­chodz­iło na INEA Sta­dion. Niecałe pół roku temu try­buny ugoś­ciły aż 10 918 uczniów. Bard­zo praw­dopodob­ne, że pod­czas star­cia Lecha z Arką pad­nie kole­jny reko­rd akcji.

- Cieszę się, że po raz kole­jny może­my być na INEA Sta­dion­ie i wspól­nie z całą szkołą dopin­gować drużynę w walce o zwycięst­wo. Atmos­fera tutaj jest niepow­tarzal­na, a nasi uczniowie po każdym wspól­nym wyjeździe na mecz, czeka­ją na kole­jne edy­c­je akcji i dążą do przy­jaz­du do Poz­na­nia. Moim zdaniem takie akc­je są bard­zo potrzeb­ne, bo dzię­ki nim młodzież może zain­tere­sować się sportem i zła­pać bak­cy­la kibi­cow­a­nia. Liczę, że jeszcze nie raz wrócimy na Buł­garską — mówił po ostat­niej edy­cji Pan Krzysztof, nauczy­ciel matem­aty­ki w jed­nym z pod­poz­nańs­kich gimnazjów.

Tuż przed ostat­nią edy­cją zmieniona została for­muła akcji. Wcześniej udzi­ał w niej mogli wziąć wyłącznie uczniowie szkół gim­naz­jal­nych. Ter­az do uczest­nict­wa zaprasza­my również podopiecznych szkół pod­sta­wowych, przed­szkoli i innych placówek oświa­towo-wychowaw­czych mieszczą­cych się nie tylko w Poz­na­niu i Wielkopolsce, ale również w wojew­ództwach ościennych.

- Dla wielu młodych nasza akc­ja jest okazją do pojaw­ienia się po raz pier­wszy na INEA Sta­dion­ie — mówi Daniel Zielińs­ki, kierown­ik dzi­ału sprzedaży biletów. — Chce­my zaszczepić w nich miłość do pił­ki nożnej, kibi­cow­a­nia i w ogóle do sportu. Zależy nam na tym, by po powro­cie do domu dzieci­a­ki prze­bier­ały się w sportowe stro­je i wychodz­iły na pod­wórko, czy okolicznego orli­ka i pograły w piłkę, siatkówkę, czy kosza. Ich zdrowie jest bard­zo ważne, a akty­wny styl życia pomoże im zachować odpowied­nią for­mę. Potem zebrane siły zawsze moż­na spożytkować na dopin­gowanie Kole­jorza — dodaje.

Zgłoszenia przyj­mowane są bezpłat­nie pod adresem [email protected] do czwartku (22 wrześ­nia), do godziny 20:00. Każ­da gru­pa powin­na składać się z min­i­mum 10 osób, na które przy­pa­da 1 opiekun. — Niek­tóre czeka­ją tylko na syg­nał o rozpoczę­ciu zapisów, by tylko zapewnić sobie miejs­ca na try­bunach. To cieszy, bo w ten sposób otrzy­mu­je­my dowody na to, że rośnie nam kole­jne pokole­nie kibiców, którzy świet­nie wiedzą, jak fajną zabawą są odwiedziny na Buł­garskiej. Oczy­wiś­cie poza stały­mi bywal­ca­mi zaprasza­my też tych, którzy jeszcze nigdy nie pojaw­ili się więk­szą grupą na INEA Sta­dion­ie — kończy Zieliński.

Warto wspól­nie z Lechem świę­tować rozpoczę­cie nowego roku szkol­nego. Serdecznie zapraszamy!

Infor­ma­c­ja prasowa

Kursy na mecze Lecha

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.