03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.16godz.35min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kostevych: Nie myślimy o tym kto jest przed nami w tabeli

Kostevych: Nie myślimy o tym kto jest przed nami w tabeli

W spotka­niu prze­ci­wko Pogo­ni Szczecin lechi­ci nie zach­wycili, ale co najważniejsze zgar­nęli kom­plet punk­tów. Pier­wsza połowa była bard­zo dobra w ich wyko­na­niu — obraz gry jed­nak znacznie pogorszył się w drugiej częś­ci spotka­nia i niewiele brakowało, a goś­cie wyjeżdżal­i­by z Poz­na­nia ze zdoby­czą punk­tową. - Jesteśmy bard­zo zad­owoleni po tym zwycięst­wie z Pogo­nią. W tym meczu popraw­iliśmy błędy, które pojaw­iały się w poprzed­nich spotka­ni­ach. Dru­ga połowa pokaza­ła jed­nak, że cały czas mamy wiele do poprawy w swo­jej grze - mówił o tym spotka­niu lewy obroń­ca Kole­jorza, Volodymyr Kostevych.

Dzię­ki zdoby­tym punk­tom Lechowi udało się utrzy­mać na ligowym podi­um — aktu­al­nie podopieczni Nena­da Bjel­i­cy tracą 4 ocz­ka do lid­eru­jącej Legii Warsza­wa. - Nie myślimy o tym kto jest przed nami w tabeli — sku­pi­amy się tylko na następ­nym spotka­niu. W każdym meczu musimy wal­czyć o zwycięst­wo i nie sku­pi­ać się na tym kto z przo­du - mówi Ukrainiec. Warto jed­nak wspom­nieć, że przed lechi­ta­mi bard­zo cięż­ki ter­mi­narz. Będą się oni jeszcze mierzyć m.in. z Jagiel­lonią, Wisłą Kraków, Górnikiem Zabrze czy też właśnie wspom­ni­aną już Legią.

Defen­sy­wa Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy jest do tej pory naj­solid­niejszą lin­ią obron­ną w lidze — w ostat­nich 6 spotka­ni­ach zaled­wie raz nie udało się jej utrzy­mać czys­tego kon­ta. - To jest wszys­tko efek­tem ciężkiej pra­cy. Jeżeli gramy na 0 z tyłu, to łatwiej nam wtedy wygrać dane spotkanie, bo wtedy już jeden gol daje nam zwycięst­wo. Bard­zo się cieszę z tego, że zachowu­je­my czyste kon­to. Dla mnie nie ma znaczenia, czy gra obok mnie Rafał Jan­ic­ki, czy też Niko­la Vujadi­nović - komen­tu­je tę sytu­ację Kostevych.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.