Koleżko Teodorczyk, nie jest dobrze!

teodorczyk-rumak-rutkowski-transferMało kto, gdy przy­chodzi do klubu, ma tak dobrą prasę jak Łukasz Teodor­czyk. Z mało kim wiązane są tak duże nadzieje, bo w końcu Lech szu­ka i potrze­bu­je napast­ni­ka. I po trze­cie mało kto w prze­ciągu kilku miesię­cy zaprzepaszcza to, co ma, czyli niesamowite wspar­cie ze wszys­t­kich stron.

Mamy jed­nak w Poz­na­niu chłopa­ka, który tego dokon­ał. Nikt źle mu nie życzy, bo niko­mu nikt nie chce źle dla Lecha, to jasne. Ale gdy zawod­nik mojego klubu jest wyg­wiz­dy­wany w trak­cie spotka­nia przez swoich kibiców, to syg­nał, że coś jest nie tak.

Kończ Waść, wsty­du oszczędź!

Moż­na zrozu­mieć tłu­macze­nie, że nie jest przy­go­towany do rundy, bo kon­tuz­ja, nieprzepra­cow­any okres przy­go­towaw­czy z nowym klubem i potrze­bu­je trochę cza­su. No, ale jed­nak jest pewien prob­lem. Bo sytu­ac­ja sam na sam, wys­taw­iona pił­ka na setkę — tego typu sytu­acje grac musi wyko­rzys­tać bez wzglę­du na wszys­tkie okoliczności.

Przed rok­iem podob­ny prob­lem mieliśmy z Bar­tosze Ślusarskim. Też był wyg­wiz­dy­wano. Chłopak miał pecha, nie układało mu się, wymagano od niego sporo, ale nie mógł trafić do siat­ki. W podob­nej sytu­acji jest dzisi­aj Łukasz Teodor­czyk. Jest jed­nak różni­ca. Ten pier­wszy potrafił przyz­nać się do błę­du, stanąć po meczu i powiedzieć “Nie trafiłem, a powinienem. Przepraszam.”. Ten dru­gi powie raczej: “Czego ode mnie chce­cie? No prze­cież staram się, ale nie wychodzi. Zresztą już w Lechu trafiłem, więc odczep­cie się”.

Czekam na przeła­manie się “Teo” w lidze. Dlaczego? Dlat­ego, że zależy mi na Lechu i chcę dla niego jak najlepiej. A jeśli on zacznie strze­lać, to Lech będzie zdoby­wał gole, a to zawsze cieszy. Jed­nak jeśli pomyśle sobie o tym, czy ten chłopak zasłużył, to widzę, że nie. Może jego pode­jś­cie się zmieni, ale na tę chwilę — panie tren­erze, ten gość nie zasługu­je na to, żeby w meczu usiąść na ławce.

Dzisi­aj nieste­ty Teodor­czykowi bliżej do Ubi­pari­pa niż Lewandowskiego czy Rud­nevsa. Z tą różnicą, że Vojo zależy!

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress