01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
9dn.10godz.38min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Nowe zasady, nowe nadzieje, flagowisko — mecz z Ruchem z perspektywy trybun

Nowe zasady, nowe nadzieje, flagowisko — mecz z Ruchem z perspektywy trybun

Z nowy­mi zasada­mi, z nowy­mi nadzie­ja­mi, zaopa­trzeni w fla­gi kibice przy­byli na sta­dion przy Buł­garskiej  na mecz Lecha Poz­nań z Ruchem Chorzów.

Kilka­naś­cie dni temu Grupy Kibi­cowskie wys­tosowały komu­nikat doty­czą­cy meczów domowych oraz wyjaz­dowych. Decyzji było kil­ka, każ­da waż­na, ale najwięcej emocji wzbudz­ił „zakaz” wstępu dziew­czyn na parter Kotła, począwszy od spotka­nia z chor­zowskim Ruchem. Te, które miały­by się nie dos­tosować czekała „miła” niespodzian­ka. Jeszcze przed meczem wiele kobi­et zostało popros­zonych o prze­jś­cie na piętro. Nat­u­ral­na selekc­ja chy­ba się udała, bowiem tego dnia na piętrze moż­na było zobaczyć o wiele więcej dziew­czyn niż w rundzie jesiennej.

Co do samego dopin­gu – były dobre i słabe momen­ty. Ostat­ni­mi cza­sy najlepiej wychodz­iła nowa przyśpiewka „Kibi­cows­ki świat”. Także i pod­czas tego spotka­nia wypadła ona chy­ba najgłośniej, najrówniej ze wszys­t­kich. Dop­ing nie powalał jak na dwu­miesięczną prz­er­wę w lidze. Fak­tem jest, że na pier­wsze spotkanie na włas­nym sta­dion­ie zawsze przy­chodzi dużo przy­pad­kowych osób, które chcą poczuć kli­mat Kotła.

Oprócz reper­tu­aru kibice Kole­jorza zaprezen­towali pokaźne flagowisko w pier­wszej i drugiej połowie. Niebiesko-białe fla­gi ozd­abi­ały Kocioł i były ład­nym ele­mentem, uatrak­cyj­ni­a­ją­cym start Ekstrak­lasy na poz­nańskim obiekcie.

Już w piątek kibice wyrusza­ją na zgodowy mecz do Krakowa, gdzie zmierzą się z Cracovią.

Na meczu obec­nych było pon­ad 16 tysię­cy kibiców Kolejorza.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.