01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.8godz.59min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kontuzja Wojtkowiaka jednak nie tak poważna

Jose Mari Bakero po ura­zie Grze­gorza Wojtkowia­ka ma spory ból głowy z zestaw­ie­niem for­ma­cji defen­sy­wnej na jutrze­jszy mecz z Ruchem Chorzów. Co praw­da klub pod­pisał dzisi­aj kon­trakt z prawym obrońcą, Mar­ciano Brumą, ale nie jest on jeszcze gotowy do gry. - Obaj nie zagra­ją w piątek we Wronkach — przyz­nał szkole­niowiec “Kole­jorza”.

- To zawod­nik, który był obser­wowany przez skaut­ing od dłuższego cza­su. W mar­cu grał w meczu prze­ci­wko nam i wtedy też zwró­cil­iśmy na niego uwagę - oce­nia piłkarza tren­er Lecha. - To boczny obroń­ca, który dobrze panu­je nad piłką. Ma men­tal­ność ofen­sy­wną, dzię­ki czemu dobrze wpisu­je się w filo­zofię zespołu. W przyszłym tygod­niu będziemy mogli więcej powiedzieć na tem­at jego szans na wys­tęp w przyszłym tygod­niu - kom­ple­men­tu­je Mar­ciano Brumę, Jose Mari Bakero.

Znacznie bardziej optymisty­czne infor­ma­c­je na tem­at urazy Grze­gorza Wojtkowia­ka napłynęły ze sztabu medy­cznego.  — To mogła być poważ­na kon­tuz­ja wyma­ga­ją­ca oper­acji, ale zas­tosowani lecze­nie zachowaw­cze. W tym momen­cie Grze­gorz przyj­mu­je serie zas­trzyków. Czekamy na to, jak będzie dalej rozwi­jać się sytu­ac­ja. Wszys­tko będzie wiado­mo na początku przyszłego tygod­nia i być może będzie mógł być włąc­zony z powrotem do drużyny — mówi z kolei na tem­at sytu­acji kap­i­tana Lecha, tren­er zespołu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.