10.12.2023, g. 12:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Piast Gliwice
Do meczu pozostało:
1dn.8godz.35min.
11.91 X3.40 23.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech pokazuje Polsce, jak wprowadza się wychowanków. Kolejni lechici blisko debiutu

Lech pokazuje Polsce, jak wprowadza się wychowanków. Kolejni lechici blisko debiutu

Akademia Lecha Poz­nań jest uważana przez wielu ekspertów za najlep­szą w Polsce głównie dlat­ego, że jej wychowankowie są sys­tem­aty­cznie wprowadzani do pier­wszej drużyny. Widać to nie tylko od tego roku dzię­ki klasy­fikacji Pro Junior Sys­tem. Od kilku lat bowiem jesteśmy świad­ka­mi kole­jnych debi­utów z kole­jnych roczników szkół­ki Kole­jorza. Takim sposobem klub ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki może się pochwal­ić, że z każdego roczni­ka od 1991–1998 co najm­niej jeden zawod­nik wys­tąpił w ofic­jal­nym spotka­niu Ekstrak­lasy w niebiesko — białych barwach. 

Wychowankowie Lecha Poz­nań, którzy zade­bi­u­towali w Ekstrak­lasie w barwach Lecha:

91′ Możdżeń

92′ Kamińs­ki

93′ Drew­ni­ak

94′ Kędzio­ra

95′ Linet­ty

96′ Bednarek, Sanoc­ki, Serafin

97′ Kow­nac­ki

98′ Gum­ny, Jóźwiak

janek bednarek

Wszys­tko wyglą­da na to, że blisko debi­u­tu w pier­wszej drużynie Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy jest kole­jnych dwóch młodych lechitów. Z zespołem tren­era Bjel­i­cy trenu­ją między inny­mi Paweł Tom­czyk i Marcin Wasielews­ki. Na ten moment więk­szą uwagę chorwack­iego szkole­niow­ca przykuwa 22-let­ni Marcin Wasielews­ki — Jest dobrze przy­go­towany fizy­cznie, jest zawod­nikiem, który wal­czy i  może grać  na całej stron­ie boiska. Jest częś­cią pier­wszej drużyny i będzie z nami trenował. Mam dzię­ki temu czwartego bocznego obrońcę, bo do tej pory był tylko Gum­ny, Kędzio­ra i Kadar, a jest nam potrzeb­nych czterech takich zawod­ników — oce­nia młodego lechitę Nenad Bjelica.

Na nie mniejsze zain­tere­sowanie zasługu­je Paweł Tom­czyk — 18 let­ni wychowanek Akademii Lecha Poz­nań wys­tępu­ją­cy na pozy­cji napast­ni­ka. Szy­b­ki napast­nik brawurowo przedziera przez każdy szczebel poz­nańskiej Akademii pokazu­jąc próbkę swoich umiejęt­noś­ci między inny­mi w okrę­gowym finale Pucharu Pol­s­ki 11 maja na Inea Sta­dion­ie pomiędzy rez­er­wa­mi Kole­jorza a Polonią Śro­da Wielkopol­s­ka. Znany z kibi­cowskiego zacię­cia Tom­czyk zdobył także efek­towną bramkę w ostat­nim sparingu pier­wszej drużyny z Olimpią Grudz­iądz i jest tylko kwest­ią cza­su, gdy zawi­ta na ekstrak­la­sowym boisku w niebiesko-białym trykocie.

Objaw­ie­niem lata może się okazać zawod­nik spoza Akademii —  Vic­tor Gutierez. 20-let­ni środ­kowy pomoc­nik z Kolumbii został pole­cony Lechowi przez Manuela Arboledę, który jest jego agen­tem. Umiejęt­noś­ci­a­mi uczest­ni­ka ubiegłorocznych mis­tr­zostw świa­ta do lat 20 zach­wyca się nie tylko tren­er rez­erw — Ivan Djur­d­je­vić ale i Nenad Bjel­i­ca — Ciekawy zawod­nik, ma dobrą tech­nikę. Na razie będzie grał z rez­er­wa­mi. Ma duży potenc­jał, ale to  Kolumbi­jczyk i wyma­ga akli­matyza­cji. Może w przyszłoś­ci będzie grał w pier­wszej drużynie — tonu­je nas­tro­je szkole­niowiec Kole­jorza. Praw­dopodob­ne­go debi­u­tu Kolumbi­jczy­ka może­my się spodziewać już w rundzie wiosennej.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.