Lech pokazuje Polsce, jak wprowadza się wychowanków. Kolejni lechici blisko debiutu

Lech pokazuje Polsce, jak wprowadza się wychowanków. Kolejni lechici blisko debiutu

Akademia Lecha Poz­nań jest uważana przez wielu ekspertów za najlep­szą w Polsce głównie dlat­ego, że jej wychowankowie są sys­tem­aty­cznie wprowadzani do pier­wszej drużyny. Widać to nie tylko od tego roku dzię­ki klasy­fikacji Pro Junior Sys­tem. Od kilku lat bowiem jesteśmy świad­ka­mi kole­jnych debi­utów z kole­jnych roczników szkół­ki Kole­jorza. Takim sposobem klub ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki może się pochwal­ić, że z każdego roczni­ka od 1991–1998 co najm­niej jeden zawod­nik wys­tąpił w ofic­jal­nym spotka­niu Ekstrak­lasy w niebiesko — białych barwach. 

Wychowankowie Lecha Poz­nań, którzy zade­bi­u­towali w Ekstrak­lasie w barwach Lecha:

91′ Możdżeń

92′ Kamińs­ki

93′ Drew­ni­ak

94′ Kędzio­ra

95′ Linet­ty

96′ Bednarek, Sanoc­ki, Serafin

97′ Kow­nac­ki

98′ Gum­ny, Jóźwiak

janek bednarek

Wszys­tko wyglą­da na to, że blisko debi­u­tu w pier­wszej drużynie Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy jest kole­jnych dwóch młodych lechitów. Z zespołem tren­era Bjel­i­cy trenu­ją między inny­mi Paweł Tom­czyk i Marcin Wasielews­ki. Na ten moment więk­szą uwagę chorwack­iego szkole­niow­ca przykuwa 22-let­ni Marcin Wasielews­ki — Jest dobrze przy­go­towany fizy­cznie, jest zawod­nikiem, który wal­czy i  może grać  na całej stron­ie boiska. Jest częś­cią pier­wszej drużyny i będzie z nami trenował. Mam dzię­ki temu czwartego bocznego obrońcę, bo do tej pory był tylko Gum­ny, Kędzio­ra i Kadar, a jest nam potrzeb­nych czterech takich zawod­ników — oce­nia młodego lechitę Nenad Bjelica.

Na nie mniejsze zain­tere­sowanie zasługu­je Paweł Tom­czyk — 18 let­ni wychowanek Akademii Lecha Poz­nań wys­tępu­ją­cy na pozy­cji napast­ni­ka. Szy­b­ki napast­nik brawurowo przedziera przez każdy szczebel poz­nańskiej Akademii pokazu­jąc próbkę swoich umiejęt­noś­ci między inny­mi w okrę­gowym finale Pucharu Pol­s­ki 11 maja na Inea Sta­dion­ie pomiędzy rez­er­wa­mi Kole­jorza a Polonią Śro­da Wielkopol­s­ka. Znany z kibi­cowskiego zacię­cia Tom­czyk zdobył także efek­towną bramkę w ostat­nim sparingu pier­wszej drużyny z Olimpią Grudz­iądz i jest tylko kwest­ią cza­su, gdy zawi­ta na ekstrak­la­sowym boisku w niebiesko-białym trykocie.

Objaw­ie­niem lata może się okazać zawod­nik spoza Akademii —  Vic­tor Gutierez. 20-let­ni środ­kowy pomoc­nik z Kolumbii został pole­cony Lechowi przez Manuela Arboledę, który jest jego agen­tem. Umiejęt­noś­ci­a­mi uczest­ni­ka ubiegłorocznych mis­tr­zostw świa­ta do lat 20 zach­wyca się nie tylko tren­er rez­erw — Ivan Djur­d­je­vić ale i Nenad Bjel­i­ca — Ciekawy zawod­nik, ma dobrą tech­nikę. Na razie będzie grał z rez­er­wa­mi. Ma duży potenc­jał, ale to  Kolumbi­jczyk i wyma­ga akli­matyza­cji. Może w przyszłoś­ci będzie grał w pier­wszej drużynie — tonu­je nas­tro­je szkole­niowiec Kole­jorza. Praw­dopodob­ne­go debi­u­tu Kolumbi­jczy­ka może­my się spodziewać już w rundzie wiosennej.

Kursy na mecze Lecha

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.