06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.35min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech — Termalica: Nie chcemy powtórki z jesieni

Lech — Termalica: Nie chcemy powtórki z jesieni

Chwila, na którą czekali piłkarze, kibice, zarząd i wiele, wiele innych osób. Do Poz­na­nia wraca Ekstrak­lasa. Pier­wszy mecz w nowej rundzie Lech roze­gra prze­ci­wko Ter­am­lice, która ostat­nio bez litoś­ci wyko­rzys­tała słab­szą dys­pozy­cję mis­trza Pol­s­ki i pokon­ała Lecha 3:1. Na wstępie warto zaz­naczyć, że jedyną bramkę Ter­mal­ice strzelił wtedy Formel­la, który obec­nie nie reprezen­tu­je już barw “Kole­jorza”.

Oczeki­wa­nia są rzeczy­wiś­cie wielkie. Lech pomi­mo słab­szej poprzed­niej rundy, na jej fin­iszu po zmi­an­ie tren­era zdołał się obudz­ić i wyszarp­nąć jeszcze parę punk­tów. Co więcej, do drużyny trafili nowi piłkarze, przede wszys­tkim oczeki­wany przez wszys­t­kich napast­nik, którzy miejmy nadzieję trochę namiesza­ją w tej lidze.

Ter­mal­i­ca Bruk-Bet Nieciecza obec­nie pla­su­je się na 11. miejs­cu w tabeli i ma cztery punk­ty straty do Lecha, który jest na 6. miejs­cu. Pod­czas przed­mec­zowej kon­fer­encji pra­sowej tren­er Jan Urban zaz­naczył, że pier­wszy mecz jest ważny nie tylko ze wzglę­du na wynik, ale bardziej chodzi o dobre wejś­cie w rundę: Pier­wsze spotkanie jest bard­zo ważne w kwestii men­tal­nej, żeby dobrze zacząć rundę. Musimy wygry­wać i zro­bić wszys­tko, by zlik­wid­ować duży dys­tans do Pias­ta czy Legii. Jesteśmy też zależni od prze­ci­wników. Obyśmy wygry­wali, a prze­ci­wni­cy gubili punk­ty – powiedzi­ał szkole­niowiec Lecha i dodał. — Nie widzę różni­cy miedzy Ter­ma­liką, a Legią, gdy gramy na włas­nym boisku. Jesteśmy mis­trza­mi Pol­s­ki i nazwa rywala nie gra roli, bo chce­my i musimy wszys­tko wygry­wać.  Ter­ma­li­ka chce nato­mi­ast grać piłką i uważam, że nie muszą zmieni­ać sty­lu gry, który przyniósł im dobry efekt jesienią.

Do dys­pozy­cji tren­era pod­czas jutrze­jszego meczu będzie prak­ty­cznie cała kadra. Wyjątkiem jest Robak, który jeszcze w sierp­niu doz­nał urazu stawu skokowego i nie będzie jeszcze w stanie pomóc drużynie. Jak zaz­nacza tren­er Urban, dla niego bard­zo ważny jest fakt, że cała kadra przeszła bez kon­tuzji okres przy­go­towaw­czy: Oprócz Roba­ka, przez cały okres przy­go­towaw­czy, jeśli były jakieś prob­le­my, to tylko takie jak Darko, czyli drob­ne urazy. Ważne, by przez okres przeszła cała kadra zdrowa. U nas się tak udało, z czego jestem bard­zo zad­owolony – pod­kreślił Urban.

Prob­lem pojaw­ia się wtedy, gdy trze­ba zamknąć się w 18. Sze­ro­ka kadra, to przede wszys­tkim dobra infor­ma­c­ja dla samego szkole­niow­ca, który ma swo­bodę w wyborze opty­mal­nego dla siebie składu: Trud­no ocenić dys­pozy­cję przed rundą. Każdy zawod­nik w okre­sie przy­go­towaw­czym zachowu­je się inaczej. Rzeczy­wiś­cie są tacy zawod­ni­cy, którzy wyglą­da­ją lep­iej, a są też tacy, którzy swo­je 100% osiągną dopiero w trak­cie rundy – powiedzi­ał Urban.

Lech rundę rozpocznie w niedzielę o 15:30 na sta­dion­ie przy uli­cy Buł­garskiej. Jak na razie tylko naszym przy­ja­ciołom z Krakowa udało się strzelić więcej, niż jed­ną bramkę pod­czas inau­gu­racji tej rundy. Oby Lechowi jutro też się udało.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.