LechNews.pl Puchar Kiboli: Wybraliście oprawę 2012 roku

Podob­nie jak przed rok­iem oprawa Sekc­ja Wino­grady została wybrana na najlep­szą oprawę zaprezen­towaną przez Kiboli pod­czas roz­gry­wek WL Ligi w 2012 roku. Tym samym, przez kole­jny rok Sekc­ja Wino­grady będzie posi­adaczem stat­uet­ki LechNews.pl Puchar Kiboli, którą otrzy­mali już przed rokiem.

W konkur­sie na najlep­szą oprawę wzięło udzi­ał pięć z nich, a wygrała ta, która została przy­go­towana jako pier­wsza. Była to jak na razie jedy­na oprawa zaprezen­towana pod­czas halowej edy­cji WL Ligi. Przy jej wyko­rzys­ta­niu uży­to kon­strukcji sali na jakiej na początku 2012 roku roz­gry­wano mecze WL Ligi.

Przy­pom­ni­jmy, że LechNews.pl Puchar Ligi Kiboli to nagro­da prze­chod­nia za najlep­szą oprawę zaprezen­towaną pod­czas roz­gry­wek WL Ligi. Przed rok­iem zor­ga­ni­zowal­iśmy pier­wszą edy­cję tego bard­zo dobrze przyjętego konkur­su. Wtedy, podob­nie jak ter­az, zde­cy­dowanie zwyciężyła Sekc­ja Wino­grady, której serdecznie gratulujemy!

Sym­bol­iczne jej przekazanie nastąpi pod­czas zakończenia VI edy­cji WL Ligi, które już w najbliższą sobotę.

Wyni­ki głosowa­nia na najlep­szą oprawę:

Na Dębcu się zaczęło i his­to­ria nadal trwa (oprawa wspól­na) — 20 głosów

Lechita.net, Oprawa mis­tr­zows­ka — 57 głosów

Lechita.net, Oprawa z okazji 5‑lecia ist­nienia — 17 głosów

Sekc­ja SSL — Pamię­tamy — 9 głosów

Sekc­ja Wino­grady — KKS — 207 głosów

Zwycięs­ka oprawa

Głosowanie zor­ga­ni­zowane zostało przez por­tal LechNews.pl przy współpra­cy ze Sto­warzysze­niem „Wiara Lecha”. Wszys­tkim orga­ni­za­torom, a także osobom, które zaan­gażowały się w orga­ni­za­cję konkur­su dziękujemy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress