LechNews.pl Puchar Kiboli: Wybraliście oprawę 2012 roku

Podob­nie jak przed rok­iem oprawa Sekc­ja Wino­grady została wybrana na najlep­szą oprawę zaprezen­towaną przez Kiboli pod­czas roz­gry­wek WL Ligi w 2012 roku. Tym samym, przez kole­jny rok Sekc­ja Wino­grady będzie posi­adaczem stat­uet­ki LechNews.pl Puchar Kiboli, którą otrzy­mali już przed rok­iem.

W konkur­sie na najlep­szą oprawę wzięło udzi­ał pięć z nich, a wygrała ta, która została przy­go­towana jako pier­wsza. Była to jak na razie jedy­na oprawa zaprezen­towana pod­czas halowej edy­cji WL Ligi. Przy jej wyko­rzys­ta­niu uży­to kon­strukcji sali na jakiej na początku 2012 roku roz­gry­wano mecze WL Ligi.

Przy­pom­ni­jmy, że LechNews.pl Puchar Ligi Kiboli to nagro­da prze­chod­nia za najlep­szą oprawę zaprezen­towaną pod­czas roz­gry­wek WL Ligi. Przed rok­iem zor­ga­ni­zowal­iśmy pier­wszą edy­cję tego bard­zo dobrze przyjętego konkur­su. Wtedy, podob­nie jak ter­az, zde­cy­dowanie zwyciężyła Sekc­ja Wino­grady, której serdecznie grat­u­lu­je­my!

Sym­bol­iczne jej przekazanie nastąpi pod­czas zakończenia VI edy­cji WL Ligi, które już w najbliższą sobotę.

Wyni­ki głosowa­nia na najlep­szą oprawę:

Na Dębcu się zaczęło i his­to­ria nadal trwa (oprawa wspól­na) — 20 głosów

Lechita.net, Oprawa mis­tr­zows­ka — 57 głosów

Lechita.net, Oprawa z okazji 5-lecia ist­nienia — 17 głosów

Sekc­ja SSL — Pamię­tamy — 9 głosów

Sekc­ja Wino­grady — KKS — 207 głosów

Zwycięs­ka oprawa

Głosowanie zor­ga­ni­zowane zostało przez por­tal LechNews.pl przy współpra­cy ze Sto­warzysze­niem „Wiara Lecha”. Wszys­tkim orga­ni­za­torom, a także osobom, które zaan­gażowały się w orga­ni­za­cję konkur­su dzięku­je­my.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress