LechNews.pl Puchar Ligi Kiboli: Sekcja Winogrady nagrodzona

Pod­czas wczo­ra­jszej imprezy kończącej trze­cią edy­cję Ligi Kiboli wręczyliśmy LechNews.pl Puchar Ligi Kiboli za najlep­szą oprawę w 2011 roku. Zwycięzcą po ciekawej rywal­iza­cji z Sekcją Stare Mias­to okaza­ła się Sekc­ja Wino­grady, którą ode­brał jej przed­staw­iciel.

- To najbardziej wartoś­ciowa nagro­da jaką dzisi­aj wręczam – mówił Kli­ma, który pomógł orga­ni­za­torom roz­dań nagrody. - Wszys­tkim biorą­cym udzi­ał w Lidze Kiboli grat­u­lu­ję i życzę dobrej zabawy — dodał na zakończe­nie.

Przy­pom­ni­jmy, że LechNews.pl Puchar Ligi Kiboli to nagro­da prze­chod­nia za najlep­szą oprawę zaprezen­towaną pod­czas roz­gry­wek Kibol­skiej Ligi Kole­jorza. Nie mamy zami­aru poprzes­tać na jed­nej edy­cji i planu­je­my już kole­jne, a ekipa której uda się zdobyć w tym roku wygrać puchar za Oprawę Roku zna­jdzie swo­je miejsce na tro­feum należą­cym w tej chwili do Sekcji Wino­grady. Liczymy na to, że drużyny biorące udzi­ał w Lidze Kiboli ułatwią nam swoi­mi efek­towny­mi oprawa­mi orga­ni­za­cję tej kat­e­gorii.

 

Jeszcze raz grat­u­lu­je­my zwycięz­com!

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress