06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.38min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Liga Europy za nami. Warto było?

Liga Europy za nami. Warto było?

Jedne roz­gry­w­ki może­my na razie odstaw­ić na bok, miejmy nadzieję — do następ­nego roku. Pił­ki już spakowane, bandy z logo Ligi Europy schowane do pomieszczenia gospo­dar­czego na sta­dion­ie. Po pię­ciu lat­ach posuchy nie było to wielkie wejś­cie na europe­jskie boiska, ale na pewno nie takie, które nic pozy­ty­wnego w drużynę nie wniosło.

Poz­nań wraca do Europy!” 

Takie hasła mogliśmy przeczy­tać, gdy było już wiado­mo, że lechi­ci zagra­ją w fazie grupowej Ligi Europy. Przed tym jed­nak trze­ba było prze­jść wcale nie taką łatwą drogę, najpierw w elim­i­nac­jach do Ligi Mis­trzów, a później do Ligi Europy.

14 lip­ca poz­na­ni­a­cy rozpoczęli walkę o LM. Żeby zagrać w upragnionych roz­gry­wkach trze­ba było pokon­ać trzech rywali. Pier­wszy dwumecz “Kole­jorz” miał roze­grać z FK Sara­je­wo, który nie był aż tak wyma­ga­ją­cym rywalem. Lech w meczach z boś­ni­ackim klubem ustrzelił łącznie trzy bram­ki, żad­nej nie stracił. Wszys­tko szło, jak z płat­ka. Przyszło losowanie do kole­jnej rundy. Cięż­ki ryw­al. Szwa­j­carskie FC Basel — to duża fir­ma wśród drużyn europejskich.W meczu ze Szwa­j­cara­mi w Poz­na­niu Lech prze­ważał, ale nieste­ty zarówno wyszkole­nie fizy­czne, jak i tech­niczne okaza­ło się bardziej zaawan­sowane u prze­ci­wników. 3:1 w ple­cy i trze­ba było powoli myśleć o Lidze Europy. Drugiego meczu również nie udało się wygrać.

Wygrany dwumecz i wejś­cie do LE

Jeden ryw­al, by wejść do fazy grupowej Ligi Europy. Węgier­s­ki Videoton, który moż­na było bard­zo łat­wo zlekce­ważyć. Zawod­ni­cy typu Ger­go Lovrenc­sics, czy Tamas Kadar, to gwiazdy reprezen­tacji, w których są wpa­trzeni węgier­scy kibice. Jak pode­jść do takiego rywala? Moż­na by śmi­ało stwierdz­ić, że taki prze­ci­wnik jest cza­sa­mi bardziej wyma­ga­ją­cy, niż wielkie firmy. Wyjś­cie na boisko z “let­nim” zaan­gażowaniem kończy się cza­sem bard­zo zim­nym prysznicem. Okaza­ło się, że Lech pokazał, który zespół ma więcej doświadczenia.

Faza grupowa i znów Basel

Koło tego zespołu przyszło grać Lechowi z Fiorentiną i Bele­nens­es. Bilans z tych wszys­t­kich spotkań nie był jak­iś zach­wyca­ją­cy. Jed­na wygrana, dwa remisy i trzy prze­grane. Co najs­mut­niejsze z tego wszys­tkiego, z drużyną z Bazylei nie udało się wygrać ani razu.

Co zapamię­tamy z tegorocznych pucharów?

Kibice przede wszys­tkim afery z UEFA. Kary, zakazy, a nade wszys­tko umiejęt­ność prawników Lecha, którym udało się “zapełnić” try­buny na mecz z Fiorentiną. Sprawa doty­czyła dwóch sytu­acji, które miały miejsce w Sara­jew­ie, a później w Bazylei. W pier­wszym meczu chodz­iło o flagę Legionu Piła, — “Legion Piła — krew naszej rasy”. Dru­ga sytu­ac­ja to spotkanie w Szwa­j­carii i rzeko­mo rasis­towskie okrzy­ki kibiców “Kole­jorza”. Na szczęś­cie wszys­tko skończyło się dobrze, a zamknię­cie sta­dionu zostało zawieszone.

Jeśli chodzi o piłkarskie aspek­ty, to do poprawy przede wszys­tkim sposób gry Lecha i skuteczność zawod­ników. W Europie trze­ba inaczej grać, niż w lidze. W Ekstrak­lasie “Kole­jorz” zawsze będzie drużyną, od której będzie się wyma­gać ofen­sy­wnej pił­ki. Jeśli chodzi o LE to sytu­ac­ja ma się nieco inaczej. Gdy do Poz­na­nia przy­jeżdża­ją takie drużyny, jak Fiorenti­na, czy w poprzed­nich lat­ach np. Juven­tus, to będzie pewne, że to przy­jezd­na druży­na będzie więcej i skuteczniej atakowała.

Nie moż­na mówić o samych minusach. Na plus zasługu­je przede wszys­tkim to, że Lech ma o cztery więcej meczów w Lidze Europy, niż rok temu. Ktoś by mógł pomyśleć: “No i co z tego?”. Dużo, bo doświad­cze­nie kreu­je pewne zachowa­nia, które później, w następ­nych meczach mogą się ujawnić i zaowocow­ać gola­mi, punk­ta­mi i splendorem.

Pozostała Ekstrak­lasa i Puchar Pol­s­ki. Dzię­ki tym dwóm roz­gry­wkom moż­na znów pojaw­ić się na europe­js­kich boiskach i pokazać, że Pol­s­ka to nie zaplecze, że Pol­s­ka powoli zaczy­na się liczyć w walce o tro­fea. Jed­nak, żeby to wszys­tko się spełniło, potrze­ba dużo pra­cy i cier­pli­woś­ci. To klucz do sukcesu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.