27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.2godz.26min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Skorża: To dla nas kluczowy mecz

Skorża: To dla nas kluczowy mecz

W sobot­ni wieczór piłkarze Lecha Poz­nań zagra­ją bard­zo ważne spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Jesienią przy alei Śląskiej było 1:1.

Zimą ze Śląs­ka odszedł Sebas­t­ian Mila. Był to kluc­zowy zawod­nik w drużynie z Dol­nego Śląs­ka — Śląsk Wrocław bez Mili. Jaki jest zespół bez reprezen­tan­ta Pol­s­ki? – Na pewno inny, jeśli chodzi o prowadze­nie gry. Jest to wciąż bard­zo sil­ny prze­ci­wnik. W lidze wszys­tko jest otwarte. W poprzed­niej kole­jce wygrali 3:0 z Lechią. Wiemy, jakie mają oni słabe strony. Gramy u siebie. To dla nas kluc­zowy mecz. Wierzymy, że może­my zająć pier­wsze miejsce w lidze. Oczeku­je od nas, że musimy zdobyć w spotka­niu trzy punk­ty – przyz­nał szkole­niowiec poz­nańskiego zespołu.

Tren­er Sko­rża zda­je sobie sprawę z atutów najbliższego rywala Lecha Poz­nań. Dla jego zawod­ników nie będzie to łatwe spotkanie. — Śląsk jest dobrą drużyną z dobry­mi piłkarza­mi. Cele­ban czy bra­cia Paixao to czołowi piłkarze naszej ekstrak­lasie. Śląsk to ciekawy ryw­al, na pewno będzie chci­ał wyko­rzys­tać swo­je atu­ty w ofen­sy­wie. Dla mnie to paradoks, że druży­na, która pier­wszy raz wygrała w tym roku w poprzed­niej kole­jce nadal jest tak wysoko w tabeli. To świad­czy o tym, jak trud­na jest nasza liga na wios­nę – dodał.

W ostat­nich dni­ach sporo mówi o presji, jaka ciąży na piłkarzach, gra­ją­cych w najbardziej liczą­cych się pol­s­kich klubach. — W zes­pole, który o najwyższe cele pres­ja jest znacznie więk­sza niż w klubach ze środ­ka tabeli. Nie ma, co się oszuki­wać, że piłkarz, który świet­nie radzi sobie w prze­cięt­nej drużynie, gdy trafia do takiego klubu jak Lech czy Legia, to okazu­je się, że każdy remis trak­towany jest jako poraż­ka i nie potrafi się w takiej sytu­acji odnaleźć. Albo ktoś przy­wyknie do presji, albo nie ma tu dla niego miejs­ca. My może­my starać się takiemu zawod­nikowi pomóc. Niek­tórzy lep­iej sobie z tym radzą, inni gorzej, ale praw­da jest taka, że predys­pozy­c­je men­talne piłkarzy są kluc­zowe – ocenił.

Kole­jorz w ostat­nich dwóch spotka­ni­ach zainka­sował remisy. Zawod­nikom zarzu­ca się, że nie potrafią grać w piłkę. Na pewno z mniej uty­tułowany­mi rywala­mi. — Lech gra na tyle, na ile dziś jest w stanie grać. To  druży­na, która prze­chodzi ter­az trud­ny moment.. Nie jesteśmy zad­owoleni z zawod­ników ofen­sy­wnych, a to kluc­zowy ele­ment. Niemalże w równym cza­sie dotknęły tych zawod­ników prob­le­my zdrowotne.  Jestem podiry­towany też tym, że my jako sztab, nie do koń­ca  potrafil­iśmy sobie z tym poradz­ić. Ja wciąż wierzę, że przed nami jest jeszcze tyle meczów, że ten ele­ment napraw­imy. Nie ukry­wam, że to rzecz, która nam moc­no skom­p­likowała życie. 

Znacznie lep­iej prezen­tu­je się linia obrony. Lechi­ci stra­cili w lidze najm­niej bramek. — W defen­sy­wie jest sta­bi­liza­c­ja i wyglą­da to solid­nie, ale ofen­sy­w­na w porów­na­niu z jesienią, nie zro­biła takiego postępu, jak­byśmy tego oczeki­wali. Częs­to obraz gry jest taki, jak prze­ci­wnik gra. My szukamy wtedy różnych możli­woś­ci np. gra za ple­cy. Ja widzę poprawę, ale nie jest ona na tyle duża, aby dała nam poprawę gry i więk­szą liczbę bramek. Przy całej iry­tacji nasza gra nie jest taka płyn­na jak tego byśmy chcieli. Ja widzę, co jest powo­dem takiej sytu­acji. Wiem, że czas pracu­je na naszą korzyść.

O sile ofen­sy­wny jesienią stanow­ił Kasper Hamalainen. Fińs­ki zawod­nik w ostat­nim cza­sie nie prezen­tu­je jed­nak wybit­nej formy.- Kasper to kluc­zowy piłkarz. Bard­zo ważny. Od niego bard­zo dużo zależy. Jest ważnym strzel­cem w naszej drużynie. jest reży­serem gry. To zawod­nik, który solid­nie pod­chodzi do swoich obow­iązków. Być może nowe rzeczy, które zostały wprowad­zone są dla niego nieko­rzystne. Wykonu­je on bard­zo dużo pra­cy dla drużyny. Gdy nie ma Darko Jevti­cia on musi współpra­cow­ać z Zau­rem Sada­jew­em oraz Daw­i­dem Kow­nackim. Nie ma ter­az takiego automatyz­mu jak było to jesienią. Ma cza­sem zawa­ha­nia. Ja to widzę. Staramy się to popraw­ić. Ja oczeku­ję tego, że Kasper powró­ci do formy. Chci­ałbym, aby Kasper został w Poz­na­niu. To zawod­nik wyważony – zakończył.

 

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Legia Warszawa - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.