06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.49min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lyoness w gronie Sponsorów Premium

Lyoness w gronie Sponsorów Premium

Do grona Spon­sorów Pre­mi­um mis­trza Pol­s­ki dołączyła między­nar­o­dowa fir­ma Lyoness, z którą umowa obow­iązy­wać będzie do koń­ca 2018 roku.

Fir­ma Lyoness ofer­u­je na całym świecie pro­gram part­ner­s­ki, który łączy 5,3 mil­iona uczest­ników oraz pon­ad 50 tysię­cy part­nerów hand­lowych w 46 kra­jach. Przez najbliższe trzy lata mar­ka będzie ściśle współpra­cow­ać z Kolejorzem.

- Lech Poz­nań  to jed­na z najbardziej uty­tułowanych drużyn w pol­skiej piłce nożnej. Sied­miokrot­ny mis­trz Pol­s­ki  i pię­ciokrot­ny zdoby­w­ca Pucharu Pol­s­ki z kilku­mil­ionową rzeszą kibiców jest nat­u­ral­nym z punk­tu widzenia Lyoness part­nerem do współpra­cy spon­sorskiej — mówi Rafał Pię­ta, Prezes Zarzą­du Lyoness Poland. — Poza tym mot­to “Moc­ni Razem” jest bard­zo bliskie naszego fir­mowego slo­ganu “Togeth­er we are strong”. Już sam ten fakt wróży doskon­ałą współpracę pomiędzy nami.

Wraz z Lechem Poz­nań fir­ma Lyoness przy­go­towała spec­jal­ny pro­jekt — każdy posi­adacz kar­ty członkowskiej będzie mógł naby­wać towary lub usłu­gi u około 8.700 part­nerów hand­lowych w Polsce i przy każdym zakupie otrzy­ma zwrot w postaci nawet 5% tzw. “Cash­back & Shop­ping Points”, które będzie mógł wyko­rzys­tać na kole­jne zakupy.

- Dzię­ki funkcjonowa­niu pro­jek­tu, Lyoness przekaże na klubową Akademię 1% z każdej wyko­nanej transakcji. Szkole­nie młodzieży to jed­no z fun­da­men­tal­nych zadań Klubu, a nasza akademia już ter­az cieszy się opinią najlep­szej w Polsce. Dla nas to powód do dumy, że zauważa­ją to również spon­sorzy, którzy doce­ni­a­ją i chęt­nie angażu­ją się w akc­je wspier­a­jące właśnie ten ele­ment naszej pra­cy — mówi Jan Woj­ci­ak, kierown­ik Dzi­ału Sprzedaży KKS.

Mar­ka Lyoness pojawi się na rękawku koszul­ki mec­zowej już pod­czas rundy wiosen­nej trwa­jącego sezonu i zastąpi fir­mę Fogo, która nadal pozosta­je Spon­sorem Pre­mi­um Kole­jorza i będzie obec­na pod­czas meczów roz­gry­wanych na INEA Stadionie.

- Zaszczytem dla nas jest, że logo Lyoness mogło znaleźć się na koszulkach zawod­ników obec­nego Mis­trza Pol­s­ki. Liczę, że władze klubu, a przede wszys­tkim kibice KKS Lech Poz­nań docenią nasze stara­nia w rozwój Kole­jorza — doda­je Pię­ta — Kibi­com i sym­pa­tykom, wład­zom Klubu, zawod­nikom oraz wszys­tkim spon­sorom życzę samych sukcesów, nie tylko tych sportowych.

źródło tek­stu i zdję­cia: infor­ma­c­ja pra­sowa. www.lechpoznan.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.