Lyoness w gronie Sponsorów Premium

Lyoness w gronie Sponsorów Premium

Do grona Spon­sorów Pre­mi­um mis­trza Pol­s­ki dołączyła między­nar­o­dowa fir­ma Lyoness, z którą umowa obow­iązy­wać będzie do koń­ca 2018 roku.

Fir­ma Lyoness ofer­u­je na całym świecie pro­gram part­ner­s­ki, który łączy 5,3 mil­iona uczest­ników oraz pon­ad 50 tysię­cy part­nerów hand­lowych w 46 kra­jach. Przez najbliższe trzy lata mar­ka będzie ściśle współpra­cow­ać z Kole­jorzem.

- Lech Poz­nań  to jed­na z najbardziej uty­tułowanych drużyn w pol­skiej piłce nożnej. Sied­miokrot­ny mis­trz Pol­s­ki  i pię­ciokrot­ny zdoby­w­ca Pucharu Pol­s­ki z kilku­mil­ionową rzeszą kibiców jest nat­u­ral­nym z punk­tu widzenia Lyoness part­nerem do współpra­cy spon­sorskiej — mówi Rafał Pię­ta, Prezes Zarzą­du Lyoness Poland. — Poza tym mot­to “Moc­ni Razem” jest bard­zo bliskie naszego fir­mowego slo­ganu “Togeth­er we are strong”. Już sam ten fakt wróży doskon­ałą współpracę pomiędzy nami.

Wraz z Lechem Poz­nań fir­ma Lyoness przy­go­towała spec­jal­ny pro­jekt — każdy posi­adacz kar­ty członkowskiej będzie mógł naby­wać towary lub usłu­gi u około 8.700 part­nerów hand­lowych w Polsce i przy każdym zakupie otrzy­ma zwrot w postaci nawet 5% tzw. “Cash­back & Shop­ping Points”, które będzie mógł wyko­rzys­tać na kole­jne zakupy.

- Dzię­ki funkcjonowa­niu pro­jek­tu, Lyoness przekaże na klubową Akademię 1% z każdej wyko­nanej transakcji. Szkole­nie młodzieży to jed­no z fun­da­men­tal­nych zadań Klubu, a nasza akademia już ter­az cieszy się opinią najlep­szej w Polsce. Dla nas to powód do dumy, że zauważa­ją to również spon­sorzy, którzy doce­ni­a­ją i chęt­nie angażu­ją się w akc­je wspier­a­jące właśnie ten ele­ment naszej pra­cy — mówi Jan Woj­ci­ak, kierown­ik Dzi­ału Sprzedaży KKS.

Mar­ka Lyoness pojawi się na rękawku koszul­ki mec­zowej już pod­czas rundy wiosen­nej trwa­jącego sezonu i zastąpi fir­mę Fogo, która nadal pozosta­je Spon­sorem Pre­mi­um Kole­jorza i będzie obec­na pod­czas meczów roz­gry­wanych na INEA Sta­dion­ie.

- Zaszczytem dla nas jest, że logo Lyoness mogło znaleźć się na koszulkach zawod­ników obec­nego Mis­trza Pol­s­ki. Liczę, że władze klubu, a przede wszys­tkim kibice KKS Lech Poz­nań docenią nasze stara­nia w rozwój Kole­jorza — doda­je Pię­ta — Kibi­com i sym­pa­tykom, wład­zom Klubu, zawod­nikom oraz wszys­tkim spon­sorom życzę samych sukcesów, nie tylko tych sportowych.

źródło tek­stu i zdję­cia: infor­ma­c­ja pra­sowa. www.lechpoznan.pl

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

14/03/2021 / 17:30

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

14/03/2021 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Warta Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2021 / 18:00

Cracovia Kraków - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2021 / 20:30

Wisła Płock - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Warta Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2021 / 18:00

Wisła Płock - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Warta Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Warta Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress