Muzyka a nastrój – czy wiążą się ze sobą?

Muzyka a nastrój – czy wiążą się ze sobą?

Nie sposób zaprzeczyć, że muzy­ka wraz z nas­tro­jem wiążą się ze sobą ściśle. Gdy słuchamy radia, muzy­ki w internecie czy na swoim smart­fonie lub odt­warza­czu, na pewno może­my zauważyć, że niek­tóre utwory zmieni­a­ją to, jak się czu­je­my, a także to, jak postrzegamy otacza­ją­cy nas świat.

Przykład­owo smutne piosen­ki są w stanie wprowadz­ić nas w stan melan­cholii, zad­umy, mogą przy­pom­nieć nam różne zdarzenia z naszego życia, ale również mogą pomóc nam w relak­sie, ponieważ ich łagod­na linia melody­cz­na potrafi dać uko­je­nie i uspokoić, ale też może pogorszyć nasz nas­trój, gdy już ter­az nie czu­je­my się zbyt dobrze. Muzy­ka spoko­j­na także doskonale nada­je się do nau­ki, ponieważ poma­ga nam w skupi­e­niu i nie odry­wa od naszych obow­iązków. Z kolei nie nada­je się ona zbyt dobrze do prowadzenia samo­chodu, ponieważ może powodować, że będziemy czuli się nad­miernie zmęczeni jej jednostajnością.

Wprost prze­ci­wnie jest w przy­pad­ku muzy­ki bardziej dynam­icznej. Wtedy nasz nas­trój popraw­ia się, endorfiny, czyli hor­mo­ny szczęś­cia wydziela­ją się w więk­szej iloś­ci, częś­ciej się uśmiechamy, mamy w sobie więcej energii oraz nasze samopoczu­cie ule­ga popraw­ie. Wobec tego słuchanie muzy­ki z dynam­icznym ryt­mem i pozy­ty­wnym przesłaniem jest w stanie spraw­ić, że będziemy czuli się lep­iej. Co więcej, taka muzy­ka doskonale nada­je się wtedy, gdy chce­my trenować – dzię­ki niej łatwiej będzie nam wykony­wać różne ćwiczenia na siłowni czy biegać.

Wobec tego muzy­ka i nas­trój rzeczy­wiś­cie są ze sobą pow­iązane. Wielu naukow­ców prowadz­iło bada­nia na ten właśnie tem­at i potwierdz­iło taką zależność. Zatem wtedy, gdy wybier­amy smutne piosen­ki, jesteśmy w stanie łatwiej się zre­lak­sować, ale musimy pamię­tać o tym, że również mogą one spowodować obniże­nie naszego nas­tro­ju. Z kolei dynam­icz­na muzy­ka powodu­je, że mam w sobie więcej energii i nasze samopoczu­cie jest lepsze.

artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress