02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.5godz.13min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Napastnik potrzebny od zaraz

Napastnik potrzebny od zaraz

Piątkowy mecz Lecha z Jagiel­lonią, niespodziewanie zakończył się porażką dla gospo­darzy. Początek meczu tego nie zapowiadał, ponieważ to lechi­ci domi­nowali, lecz zabrakło skutecznoś­ci, by przy­p­ieczę­tować to bramką. To już 270 min­u­ta bez gola. Kibice doma­ga­ją się trans­fer­ów, lecz zarząd zapew­nia, że klub poradzi sobie bez nich. Trud­no w to uwierzyć, zważy­wszy na fakt, iż w ostat­nim wygranym przez Lecha meczu (tj. Super­puchar z Legią w Warsza­w­ie) bram­ki nie zostały zdobyte przez napastników.

W takim momen­cie, tęskni się za cza­sa­mi, w których na szpicy grali Lewandows­ki, Rud­nevs, czy Reiss. Potrafili oni wyko­rzysty­wać swo­je sytu­acje i zamieni­ać je na bram­ki, uszczęśli­wia­jąc tym wszys­t­kich sym­pa­tyków Kole­jorza. W chwili kiedy Poz­nań opuś­cił Rud­nevs, zaczęły się prob­le­my na tej pozy­cji. Aktu­al­nie linia ataku jest najsłab­szym ele­mentem gry poz­na­ni­aków. Tren­er Jan Urban ma do dys­pozy­cji trzech piłkarzy; doświad­c­zonych Roba­ka i Bil­lego Nielse­na oraz młodz­i­utkiego Kow­nack­iego, którego tym­cza­sowo z gry wyk­lucza kon­tuz­ja. Biedak, z jed­ną dopiero co sobie poradz­ił, a już dopadła go kole­j­na. Z pozostałej dwój­ki żaden nie może pokon­ać bramkarza rywala. O Nielse­nie krążą pogłos­ki, że nie stroni od alko­holu, co może wpły­wać na jego brak formy i skutecznoś­ci w meczach. Wszys­tko jest dla ludzi, piłkarze są nimi tak samo jak my, ale w momen­cie, kiedy druży­na po trzech meczach ma na kon­cie jeden punkt, kibice doszuku­ją się przy­czyn takiej sytu­acji. Jeśli chodzi o Roba­ka, to tren­er Urban trak­tu­je go jako nowy trans­fer. Sam pod­czas jed­nego z wywiadów wyz­nał – „ Wyzdrowie­nie Marci­na Roba­ka to jak trans­fer nowego zawod­ni­ka”. Mimo swo­jej nieskutecznoś­ci i tego, że ostat­nią bramkę w Ekstrak­lasie zdobył w sierp­niu zeszłego roku, to wciąż zna­j­du­je miejsce w wyjś­ciowej jedenastce.
Może jed­nak zarząd powinien pod­jąć decyzję o sprowadze­niu do stol­i­cy Wielkopol­s­ki jeszcze jed­nego napast­ni­ka? Młodego, zdol­nego, ambit­nego, utal­en­towanego, który będzie konkurencją dla obec­nych? Może potrzeb­na jest więk­sza rywal­iza­c­ja na tej pozycji?

Jed­no jest pewne, Lech musi prz­er­wać złą passę, zacząć strze­lać bram­ki i wygry­wać mecze. Z kole­j­ki na kole­jkę na sta­dion przy­chodzi coraz mniej kibiców, których obec­ne wyni­ki nie satys­fakcjonu­ją. Od Kole­jorza wyma­ga się więcej, piłkarze mają potenc­jał, są ambit­ni, ale wciąż braku­je krop­ki nad i. Doskon­ałą szan­są na zre­ha­bil­i­towanie się za doty­chcza­sowe poraż­ki i brak goli jest mecz z Koroną w Kiel­cach. Wszyscy liczymy na wygraną.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.