Nauczka na przyszłość

luis-henriquez-panamaLuis Hen­riquez zdobył swo­ją pier­wszą bramkę przy Buł­garskiej, cho­ci­aż w Lechu wys­tępu­je już od kilku lat. W piątek miał ślub i postanow­ił zdoby­cie gola ucz­cić pokazaniem koszul­ki ze spec­jal­nym zdjęć. Nieis­totne co tam było. Za zdję­cie koszul­ki dostał żółtą, później kole­jną i osłabił zespół.

Lech gra­ją­cy w dziesiątkę miał sporo prob­lemów z utrzy­maniem korzyst­nego wyniku. Mimo tego, że prowadz­ił dwoma gola­mi, poz­wolił Zaw­iszy do zdoby­cie bram­ki kon­tak­towej. Osłabiony przez Panam­czy­ka zespół do koń­ca wal­czył o to, aby nie stracić kolejnej.

O ile za drugą kartkę pre­ten­sji mieć nie moż­na, bo wynikała ona gry i wal­ki o piłkę — to pier­wsza idio­ty­cz­na. Zawod­nik zdoby­wa w 18. min­u­cie gola i zde­j­mu­je koszulkę za co z automatu należy mu się kart­ka. Obroń­ca, który wie, że jeszcze być może będzie musi­ał zła­mać przepisy, aby pow­strzy­mać rywala. Kończy się to dla niego w naj­gorszy możli­wy sposób, bo faulu­je po raz kole­jny i znów sędzia daje mu kartkę. Ten dru­gi faul również niepotrzeb­ny, bo w środ­ku pola, Luis nie ratował się w żaden sposób, bo nikt mu nie uciekał, nie wychodz­ił sam na sam. Był znów spóźniony.

Tren­er Rumak na kon­fer­encji pra­sowej nie skry­tykował jed­nak zachowa­nia swo­jego podopiecznego. - To było nierozważne zachowanie, ale ślub ma się raz w życiu. Życzę mu by miał tylko raz w życiu. Chci­ał to ucz­cić, zdobył gola. Dobrze się to skończyło, bo pewnie inaczej bym mówił, gdy­byśmy nie wygrali - powiedzi­ał szkoleniowiec.

Trze­ba jed­nak przyz­nać ucz­ci­wie. Nierozważne było zachowanie Hen­riqueza, gdy otrzymy­wał drugą kartkę, bo faulować nie musi­ał. Zachowanie przy pier­wszej kartce, biorąc pod uwagę min­utę, w której zde­cy­dował się na zdję­cie koszul­ki było kary­godne. Wypadało­by powiedzieć na ten tem­at ostrzej, ale na szczęś­cie wszys­tko skończyło się dobrze. To jed­nak dobra naucz­ka dla niego, zespołu i trenera.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress