03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.0godz.58min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Nie dać obudzić się Śląskowi

Nie dać obudzić się Śląskowi

Już dziś wiec­zorem Lech Poz­nań zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w ramach 29. kole­j­ki Ekstrak­lasy. Mecz ze Śląskiem to ostat­nie spotkanie „Kole­jorza” w rundzie zasad­niczej roz­gry­wane przy uli­cy Buł­garskiej. Patrząc na sytu­ację w tabeli goś­cie nie są spec­jal­nie wyma­ga­ją­cym rywalem. Jest jed­nak małe „ale” w tej układance. Kil­ka tygod­ni temu drużynę z Wrocław­ia objął Mar­iusz Rumak, który ma ura­tować Śląsk przed spad­kiem. Zadanie wyma­ga­jące, ale nie takie trudne zważa­jąc na fakt, iż przed wrocławską drużyną jest Górnik Łęcz­na, który ma tylko dwa punk­ty przewagi.

Doświad­cze­nie uczy również, że zespoły, które są na samym dnie tabeli cza­sa­mi są nawet bardziej wyma­ga­jące, niż te ze szczy­tu dra­bin­ki. O tej sytu­acji na przed­mec­zowej kon­fer­encji pra­sowej mówił szkole­niowiec Lecha Poz­nań Jan Urban: Nie wiem jak zagra Śląsk, bo Mar­iusz Rumak pracu­je tam krótko. U nich sytu­ac­ja nie jest za wesoła, moż­na powiedzieć, że wes­zli w rejony ruchomych piasków, gdzie wszys­tko się może zdarzyć. Każdy punkt jest dla nich bard­zo ważne, różnice nie są w tabeli duże i po podziale punk­tów każdy będzie miał szanse na utrzy­manie. Gdy­by wygrali ostat­ni mecz na wyjeździe (Śląsk prowadz­ił 2–0 przy. red.), to był­by to dla nich dobry bodziec. My musimy poukładać naszą kadrę i wtedy pomyślimy jak ich ugryźć – powiedzi­ał tren­er Lecha i dodał, że dzi­wi się, jak duże firmy w Polsce mają duże prob­le­my finan­sowe. — Nie jest to nor­malne, że Śląsk na takim miejs­cu w tabeli. Śląsk, Wisła czy Górnik to naprawdę duże firmy, ale mają swo­je prob­le­my finan­sowe. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Mniejsze klu­by, które są wyżej w tabeli nie prze­chodzą przez takie prob­le­my, mają dużą sta­bi­liza­cję. Tak to jest, że wielkie firmy spada­ją z Ekstrak­lasy, a te mniejsze się utrzymują.

Warto wspom­nieć o tym, że do Poz­na­nia już kole­jny raz przy­jeżdża Mar­iusz Rumak, który z Lechem dwa lata z rzę­du zdobył wicemistr­zost­wo Pol­s­ki. Po spad­ku do pier­wszej ligi z Zaw­iszą Byd­goszcz szan­sę młode­mu szkole­niow­cowi dali wło­darze Śląs­ka Wrocław, którzy liczą, że tym razem Rumakowi uda się zająć przy­na­jm­niej 14. miejsce w tabeli po ostat­nim meczu sezonu.

Ostat­nim wys­tępy Śląs­ka to aż 6 meczów bez zwycięst­wa. Ostat­ni raz trzy ocz­ka Wrocław­ianom udało się zdobyć 12 lutego w meczu z Wisłą Kraków. Mecz skończył się wynikiem 1:0, a jedynym strzel­cem był wtedy Tomasz Hołota.

Jeśli zaś chodzi o Lecha to sytu­ac­ja kadrowa jest o wiele lep­sza, niż ta sprzed meczu z Legią. Tren­er Urban przed meczem mówił tylko o kilku zawod­nikach, którzy nie będą mogli roze­grać dzisiejszego spotka­nia: Nie wiem co się dzieje z Kow­nasiem, ale ma prob­lem z ple­ca­mi po meczach w reprezen­tacji. Sisi odczuwa ból w kolanie. Zobaczymy co z Karolem, bo nie jestem pewny, czy zagra. Do tren­ingów indy­wid­u­al­nych wraca Szymek Pawłows­ki. Sam trenu­je też Marcin Robak, który już niedłu­go powinien do nas dołączyć. Marcin ma najwięk­sze chę­ci do gry, bo okres jego reha­bil­i­tacji był dosyć dłu­gi. Skut­ki infekcji odczuwa jeszcze Dudi, ale nie ma co o tym mówić, bo i tak nikt nam w to nie wierzy – mówił Urban.

Spotkanie rozpocznie się punk­tu­al­nie o godzinie 20:30 na Inea Stadionie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.