Pawłowski: Zaskoczeniem taktyka i niuanse

Pawłowski: Zaskoczeniem taktyka i niuanse

Już w sobotę lechi­ci zmierzą się z byd­goskim Zaw­iszą. Mimo ostat­niego miejs­ca w tabeli piłkarze Mar­iusza Ruma­ka na wios­nę jeszcze nie stra­cili bramki.

Zimą w Byd­goszczy doszło do prawdzi­wej rewolucji kadrowej i wymienione zostało pół drużyny. Jak na razie Zaw­isza spisu­je się znacznie lep­iej – Zaw­isza ter­az to zupełnie inny zespół, całkowicie prze­bu­dowany. Tren­er Rumak wprowadz­ił swo­ją tak­tykę i mówi, że to jest jego druży­na. Wios­ną nie prze­grali jeszcze spotka­nia, ale mam nadzieję, że będzie tak tylko do sobo­ty. W naszej lidze każdy zespół zna się już dobrze i zaskocze­niem może być tylko tak­ty­ka i niuanse – mówi Szy­mon Pawłowski.

W sobot­ni wieczór poz­na­ni­a­cy będą mieć kole­jną okazję, by przeła­mać się na wyjaz­dach. Do tej pory wygrali tylko dwa mecze na sta­dionach rywala – Nie może­my się przeła­mać. Nasz bilans na wyjaz­dach nie jest zbyt imponu­ją­cy. Mamy tylko dwie wygrane, ale musimy w końcu zacząć punk­tować, bo ocz­ka zdoby­wane tylko u siebie nie zag­waran­tu­ją nam tytułu mis­tr­zowskiego, dlat­ego mam nadzieję, że z Byd­goszczy przy­wieziemy trzy punkty.

W przyszły week­end w Poz­na­niu czeka nas prawdzi­we piłkarskie świę­to. Lech zmierzy się z Legią, ale jak mówią lechi­ci, jeszcze o tym nie myślą – Na pewno tem­at meczu z Legią w głowach już jest, cały czas wszyscy o tym mówią. My mamy jeszcze dwa spotka­nia do roze­gra­nia. Najważniejsze jest ter­az to w Byd­goszczy, bo trzy punk­ty tam zdobyte będą na pewno bard­zo cenne i przy­bliża nas do naszego celu, jakim jest wal­ka o mis­tr­zost­wo Pol­s­ki – przyznaje.

W prz­er­wie zimowej Pawłows­ki przeszedł zabieg i nie przepra­cow­ał w pełni okre­su przy­go­towaw­czego. Ter­az jest już lep­iej, ale nie ide­al­nie – Fizy­cznie jest coraz lep­iej, aczkol­wiek ja nie jestem zad­owolony ze swo­jej dys­pozy­cji. Najważniejsze jed­nak żeby druży­na wygry­wała, a to czy ja strzelę, czy ktoś inny to nie jest ważne – kończy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress