Powrót „synów marnotrawnych”?

lechiciSemir Stil­ić, Dim­itri­je Injac, Siergiej Kri­wiec, Sła­womir Peszko, Grze­gorz Wojtkowiak to byli gracze „Kole­jorza”. Ci dobrze znani w Poz­na­niu piłkarze wyruszyli z Lecha kon­tyn­uować swo­ją piłkarską kari­erę, która nie wszys­tkim rozwi­ja się tak jak­by tego chcieli.

O powro­tach tych piłkarzy mówił w „Merkurym” prezes „Kole­jorza” – Karol Klim­czak. — Mieliśmy syg­nały, że poza jed­nym wró­cić chcą wszyscy piłkarze, którzy odes­zli latem 2012 roku. Łat­wo moż­na się domyślić o którym piłkarzu mówił prezes. Mowa o idą­cym w śla­dy Rober­ta Lewandowskiego – Artiomie Rud­newie.

Klim­czak chęt­nie w zes­pole widzi­ał­by z powrotem Sławka Peszkę, który grał w FC Köln i Wolver­hamp­ton. Jed­nakże skrzy­dłowy póki co chce kon­tyn­uować swo­ją kari­erę za granicą, lecz w przyszłoś­ci chci­ał­by wró­cić do Pol­s­ki. Jak sam pod­kreślił w Polsce intere­su­je go tylko Lech Poznań.

Inaczej ma się sprawa Semi­ra Stili­cia, które­mu marzyła się gra w Bun­deslidze, a wylą­dował w Karpat­ach Lwów, które po słabym sezonie wyprzeda­ją więk­szość piłkarzy. W tym gronie zna­j­du­je się także Boś­ni­ak, który kon­tak­tował się z Lechem w spraw­ie jego ewen­tu­al­nego powro­tu na Buł­garską. „Kole­jorz” jed­nak nie jest zain­tere­sowany usługa­mi chimerycznego Semi­ra. — Dla nas od początku nie było tem­atu, nie było takiej opcji – uciął speku­lac­je Karol Klimczak.

Grze­gorz Wojtkowiak wys­tępu­ją­cy w TSV 1860 Monachi­um aktu­al­nie leczy ciężką kon­tuzję. Jest więc w ana­log­icznej sytu­acji jak nasz obec­ny obroń­ca – Keb­ba Ceesay. Gdy­by „Dyzio” był w pełni zdrowia zapewne były­by lekarst­wem dla tren­era Ruma­ka, którego zespół bory­ka się z wszelkiej maś­ci kon­tuz­ja­mi. Do Pol­s­ki póki co nie wró­ci także Siergiej Kri­wiec, choć był on już łąc­zony z Legią czy Lechem. Były już zawod­nik chińskiego Jiang­su Sain­ty FC związał się właśnie z BATE Borysów, z którego to trafił do Poznania.

Jedynym piłkarzem z tego grona, który ma zielone światło na powrót jest Dim­itri­je Injac. Defen­sy­wny pomoc­nik ma wkrótce ponown­ie zasil­ić szere­gi „Kole­jorza”. Przy­pom­ni­jmy, że jego Polo­nia Warsza­wa jest w stanie upad­ku i „Dima” szu­ka nowego klubu. Jako piłkarz zasłużony dla Lecha ma on dostać ofer­tę, dzię­ki której skończy kari­erę w ważnym dla niego klubie.

Na wielkie powroty raczej się nie zanosi, ale sam fakt, że wyżej wymie­nieni sami ofer­owali chęć powro­tu świad­czy o tym, jak jed­na decyz­ja pod­ję­ta w złym cza­sie może zmienić resztę kari­ery. Niek­tórzy zwycza­jnie pojaw­ili się w złym miejs­cu, w złym czasie.

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress