INEA sponsorem Premium

inea stadionINEA została ogłos­zona dziś part­nerem Pre­mi­um Lecha Poz­nań. Oprócz praw do nazwy sta­dionu będzie ter­az miała szer­sze obow­iąz­ki spon­sorskie. Wys­tar­tu­je kanał telewiz­yjny Lech TV dla abo­nen­tów INEI.

- Lech TV, podob­nie jak wszys­tkie telewiz­je klubowe na świecie, będzie pro­mował klub i jego wartoś­ci. Będzie to for­mat wzorowany na podob­nych klubowych kanałach telewiz­yjnych w Europie Zachod­niej. Cieszymy się, że może­my zaofer­ować taką możli­wość Lechowi, jako pier­wsze­mu klubowi w Polsce — mówi Tomasz Zmyśl­ny, Dyrek­tor Gen­er­al­ny INEA.

- Celem tego pro­jek­tu jest posz­erze­nie ofer­ty dla kibiców Lecha. Cieszy nas, że zyska­ją dostęp do wyjątkowych treś­ci, które poz­wolą przy­bliżyć klub i jego zawod­ników sze­rok­iej pub­licznoś­ci. Dostęp do Lech TV Online w Internecie pozostanie niezmieniony — mówi Prezes Lecha Karol Klimczak.

Nazwa nowego spon­so­ra pojawi się na rękawach koszulek lechitów, a także na ban­dach elek­tron­icznych wokół boiska i try­bunie im. Cza­pczy­ka, kar­tach wstępu, infor­ma­torach, pro­gra­mach meczowych.

- Zostal­iśmy dum­nym spon­sorem Lecha, gdyż jest to zgodne z naszy­mi cela­mi biz­ne­sowy­mi i przyjętą strate­gią komu­nika­cyjną. Podob­nie jak Klub chce­my umac­ni­ać swój wiz­erunek w Wielkopolsce. Ale nie bez znaczenia jest również to, że z całego ser­ca kibicu­je­my Lechowi i życzymy mu, żeby dostar­czał jak najwięcej powodów do radoś­ci swoim kibi­com — mówi Prezes INEI Janusz Kosiński.

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress