Pyrlandia Królestwo Kolejorza!

Pyrlandia Królestwo Kolejorza!

11 tysię­cy gardeł, 8 pociągów spec­jal­nych, 400 rac i 400 ogni wrocławs­kich. Dla kiboli Kole­jorza finał Pucharu Pol­s­ki był zwycięski. 

W zeszłą sobotę na Sta­dion­ie Nar­o­dowym w Warsza­w­ie zgro­madz­iło się pon­ad 11 tysię­cy kibiców Kole­jorza. Lechi­ci, wpierani także przez zgody, przy­jechali do Warsza­wy pociąga­mi, auta­mi i autokara­mi. Dodatkowo wszyscy ubrani byli w okolicznoś­ciowe koszul­ki, co dawało niesamow­ity efekt.

Z Wielkopol­s­ki do stol­i­cy wyrusza­ło w sum­ie osiem pociągów spec­jal­nych i każdy zapełniony był do ostat­niego miejs­ca. Autokara­mi przy­jechali jeszcze bra­cia z Gdyni, Krakowa i Ostrow­ca Świę­tokrzyskiego i god­nie nas wspier­ali na sek­torze prezen­tu­jąc swo­je bar­wy na jed­nakowych koszulkach.

Podróż pociągiem z Poz­na­nia trwała niecałe 4 godziny, a do granic wojew­ództ­wa wielkopol­skiego pociąg esko­r­towany był przez pol­i­cyjny śmigłowiec. Ostat­nia bana na sta­dion dotarła około godziny 14 i wtedy też na sta­dion weszły zgody. Najliczniej tego dnia zjaw­ili się Arkow­cy wchodząc pod bramy Nar­o­dowego w pochodzie. Łagodne kon­t­role przed wejś­ciem na sta­dion spraw­iły, że w zjaw­iliśmy się na naszych sek­torach w pełnej licz­bie już na godz­inę przed meczem.

Na miejs­cu czekały przy­go­towane przez Ultra­sów kartony, które wraz z pier­wszym gwiz­d­kiem sędziego powędrowały w górę. Tym samym zaprezen­towal­iśmy oprawę złożoną z płót­na, na którym wid­ni­ał napis “Wnosić, pal­ić, depe­nal­i­zować” i kar­to­ni­ady, która składała w tekst “piro” z otacza­ją­cy­mi go płomieni­a­mi. Całość dopełniło kilka­dziesiąt, o ile nie kilka­set, odpalonych rac i ogni wrocławs­kich. Chwilę później na sek­torze pojaw­iło się kilka­set macha­jek, które powiewały do koń­ca spotkania.

Wraz z trafioną bramką nasz dop­ing sięgnął zen­i­tu i zde­cy­dowanie zdomi­nowal­iśmy liczniej zgro­mad­zonych tego dnia kibiców Legii. Po stra­cie bram­ki nieste­ty trochę osłabliśmy, lecz zabawa wciąż pozostawała przed­nia i wspani­ała akusty­ka Nar­o­dowego dawała oczeki­wany efekt.

Po prz­er­wie, gdy sytu­ac­ja na boisku nie sprzy­jała, zaprezen­towal­iśmy kole­jną, wspaniale przy­go­towaną oprawę. Tym razem zwies­zony został mate­ri­ał wyszy­ty niebieski­mi lit­era­mi o treś­ci “Pyr­lan­dia Królest­wo Kole­jorza”. Pon­ad­to, pomiędzy napisa­mi ulokowane zostały her­by Lecha i Wielkopol­s­ki w dokład­nie wyko­nanych tar­czach. Od tego momen­tu aż do koń­ca spotka­nia przy podeś­cie pal­iły się środ­ki pirotech­niczne, a te w sobotę odpalone były w reko­r­dowej na wyjeździe licz­bie 800.

400 rac i tyle samo ogni wrocławs­kich odpalonych sobot­niego finału przez Ultra­sów robiły ogromne wraże­nie przy zaled­wie kilkudziesię­ciu racach i kilku stro­boskopach gospo­darzy, którzy tego dnia zaprezen­towali się prze­cięt­nie. Oprawy przyszykowane przez Niez­nanych Spraw­ców było “odświeże­niem” starych moty­wów — kar­to­ni­a­da z herbem, efek­towana, ale pojaw­iała się już kilka­krot­nie, panora­ma Warsza­wy to powtórze­nie z 2004 roku (odpowiedź naszych ultra­sów pojaw­iła się w 2008) oraz sek­torówka z napisem “Legia”,wszystko to już było.  Legion­iś­ci zaprezen­towali pod­czas karo­to­ni­ady trans “Nar­o­dowa Duma”, jed­nak nie wisi­ał on na środ­ku, co dawało dość sła­by efekt. Race i stro­bosko­by pojaw­iły się pod koniec drugiej częś­ci spotka­nia wraz z hasłem “Wiwat maj, 2 maj dla kiboli bło­gi raj”.

Całość orga­ni­za­cyjnie wypadła bard­zo dobrze. Potenc­jał Sta­dionu Nar­o­dowego wyko­rzys­tal­iśmy do mak­si­mum. Tego dnia na Nar­o­dowym przy­wieźliśmy włas­ny podest składa­ją­cy się z rusz­towa­nia, znane z Inea Sta­dionu głośni­ki i praw­ie 350 flag na kijach. Na naszym sek­torze, a także na tych neu­tral­nych zgro­madz­iło się w sum­ie 11700 kibiców.

Nie obyło się jed­nak bez prob­lemów. O ile wpuszczanie kibiców poszło szy­bko i sprawnie, o tyle Sta­dion Nar­o­dowy opuszcza­l­iśmy bard­zo dłu­go. Mozolne wypuszczanie zgód, osób, które przy­jechały do stol­i­cy autokara­mi i auta­mi trwało kil­ka godzin. Pier­wszy pociąg spec­jal­ny odjechał z Warsza­wy około godziny 21.

W spotka­niu zabrakło tylko jed­nego — zwycięst­wa piłkarzy. Była­by to wisien­ka na tor­cie naszego świę­ta. Na boisku wygrała Legia, na try­bunach zde­cy­dowanie Kolejorz!

Lechi­ci mogą jed­nak szy­bko zre­wanżować się legion­is­tom. Już w sobotę przy Łazienkowskiej rozpocznie się nasz marsz po mistrza.

Klau­dia Kaźmier­czak, Karol Jaroni

ejberempire

Kursy na mecze Lecha

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.