28.09.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
1dn.16godz.20min.
12.25 X3.30 23.20 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rozpoczęcie wiosny na Stadionie

Rozpoczęcie wiosny na Stadionie

Run­da wiosen­na tuż, tuż. Z tej okazji w poniedzi­ałek, 4 lutego o godzinie 16:00 odbędzie się “Pier­wszy gwiz­dek”, w którym udzi­ał wezmą kibice Lecha, a także pier­wsza druży­na Kole­jorza. Tym razem spotkanie odbędzie się na Sta­dion­ie Poz­nań. Razem sym­bol­icznie rozpoczni­jmy rundę wiosenną!

To trze­ci rok z rzę­du, kiedy poz­nańs­cy sym­pa­ty­cy wspól­nie z zawod­nika­mi mogą sym­bol­icznie rozpocząć rundę wiosen­ną. Już trady­cyjnie zro­bione zostanie zdję­cie, na którym zna­jdą się zawod­ni­cy oraz sztab szkole­niowy, a także kibice Lecha. W tym roku wyjątkową atrakcją — której nie było w zeszłych lat­ach — będzie… możli­wość obe­jrzenia częś­ci treningu pier­wszej drużyny!

- “Pier­wszy Gwiz­dek” to wydarze­nie, które już na stałe wpisało się w kalen­darz naszych akcji. Ma ono wymi­ar sym­bol­iczny dla naszego klubu, bo podob­ną czyn­ność wykonu­je nie tylko sędzia piłkars­ki przed meczem, ale również zaw­iad­ow­ca stacji przed odjaz­dem pociągu. A skład Kole­jorza w poniedzi­ałkowe popołud­nie będzie miał okazję nabrać rozpę­du, który wyko­rzys­ta kil­ka dni później pod­czas meczu z Zagłę­biem Lubin — mówi Woj­ciech Ter­piłows­ki, kierown­ik dzi­ału pro­mocji i reklamy Lecha Poznań.

Każdy, kto pojawi się na even­cie otrzy­ma na włas­ność gwiz­dek z herbem Lecha Poz­nań. Uczest­nikom zostanie też wręc­zony “kupon na plakat”. Na godz­inę przed meczem z Zagłę­biem Lubin (8 lutego, od godziny 20:30), przy namio­cie przed sklepem Stac­ja Kole­jorz — po okaza­niu kuponu — otrzy­ma na włas­ność plakat-zdję­cie z wydarzenia, na którym będzie mógł odnaleźć siebie.

Warto pamię­tać, że spotkanie z pier­wszą drużyną Kole­jorza będzie doskon­ałą okazją dla kibiców, by poroz­maw­iać i zro­bić sobie wspólne zdję­cie z lechi­ta­mi, a także trenerem Adamem Nawałką. Pon­ad­to każdy piłkarz “wykopie” w try­buny pod­pisaną przez siebie piłkę.

- Chce­my, aby każdy kibic poczuł się częś­cią tego wydarzenia, a także wiedzi­ał, że wios­ną będziemy wal­czyć o jak najwyższe cele. Stąd po raz trze­ci orga­nizu­je­my wydarze­nie “Pier­wszy gwiz­dek”, które będzie wspól­nym rozpoczę­ciem rundy wiosen­nej. Spotkanie to będzie też pier­wszą okazją do bliższego spotka­nia z nowym trenerem i zdoby­cia auto­gra­fu. Zaplanowal­iśmy też nie lada gratkę dla wszys­t­kich kibiców, czyli udzi­ał w wyjątkowej atrakcji, której nie było w zeszłych lat­ach. Każdy uczest­nik będzie mógł obe­jrzeć część treningu pier­wszej drużyny, który odbędzie o godzinie 17:00 na głównej muraw­ie — doda­je Terpiłowski.

Wspólne rozpoczę­cie rundy wiosen­nej odbędzie się w poniedzi­ałek, 4 lutego o godzinie 16:00 na Sta­dion­ie Poz­nań. Gwiz­d­ki zostaną roz­dane tuż przed początkiem wydarzenia. Do zobaczenia!

Har­mono­gram wydarzenia:

15.40 — otwar­cie bram dla kibiców (III Try­buna — bra­ma 29)
16.10 — wyjś­cie zawod­ników na murawę
16.15 — zdję­cie grupowe z kibicami
16.20 — wspólne odg­wiz­danie początku rundy wiosennej
16.25 — auto­grafy i zdjęcia
16.45 — zejś­cie zawod­ników do szatni
17.00 — rozpoczę­cie treningu

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.