Ruszyło LechTV. Dla redakcji będzie to wyzwanie

Ruszyło LechTV. Dla redakcji będzie to wyzwanie

Wczo­raj swo­ją ofic­jal­ną pre­mierę miała telewiz­ja klubowa LechTV. W zasadzie to było jej drugie otwar­cie, ponieważ w maju 2007 roku ta telewiz­ja rozpoczęła swo­ją dzi­ałal­ność w sieci. Ter­az w telewiz­jach kablowych.

O pro­duk­cie już pewnie wiecie sporo, jeśli tem­atem się intere­sowal­iś­cie. 14 godzin dzi­en­nie, w tym godz­i­na nowego mate­ri­ału. Pier­wszy zespół, old­bo­je, rez­er­wy, trochę his­torii i publicystyki.

Dziś jed­nak nie o tym.

LechTV to spore wyzwanie. Bo o ile w Internecie była to kwes­t­ia przy­go­towa­nia mate­ri­ału i jego opub­likowa­nia, to w przy­pad­ku telewiz­ji kablowej pod­ję­to odważną decyzję codzi­en­nej o prezen­tacji godziny świeżego mate­ri­ału. Wbrew pozorom to sporo, biorąc pod uwagę skład per­son­al­ny LechTV, nad którą obec­nie pracu­ją trzy oso­by, nie wlicza­jąc w to oper­a­torów kamery.

Mate­ri­ału jest sporo, bo nie trze­ba się kon­cen­trować tylko na pier­wszym zes­pole. Do tego są drużyny juniorskie, ale i boga­ta 90-let­nia his­to­ria tego klubu. Napisano już sporo o Lechu, ale nadal moż­na bard­zo dużo powiedzieć i pokazać, szczegól­nie młode­mu odbior­cy, dla którego mate­ri­ał wideo jest znacznie atrak­cyjniejszy niż książka.

Zresztą nawet mecze archi­walne, to kopal­nia tem­atów. Weźmy spotkanie Lecha z FC Barceloną, które moż­na obro­bić na kil­ka sposobów. Raz moż­na do stu­dia zaprosić Dami­ana Łukasi­ka, dru­gi raz Bogusława Pachel­skiego, a trze­ci Ryszar­da Jankowskiego. I tak otrzy­mu­je­my trzy niezwyk­le intere­su­jące mate­ri­ału ze wspom­nieni­a­mi piłkarzy. Nie trze­ba tego puszczać sie­dem razy w tygod­niu, ale raz na pół roku, ewen­tu­al­nie z jed­ną powtórką w tygod­niu po pre­mierze, a kole­jny­mi dopiero po kilku miesią­cach. Wspom­nień ze słyn­nych meczów Lecha, moż­na zro­bić na pęczki.

Nie twierdzę, że redakc­ja LechTV nie ma pomysłów na real­iza­cję mate­ri­ału, bo tych jest mnóst­wo. Zas­tanaw­iam się tylko czy trzy godziny, to wystar­cza­ją­ca licz­ba osób, która może przy­go­tować telewi­ję na wysokim poziomie.

Redakcji życzymy powodzenia. Wierzymy, że są wstanie przy­go­tować ciekawy pro­dukt, którego rozwój będziemy z zain­tere­sowaniem obserwować.

Kursy na mecze Lecha

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.