Bośniacy nie zamierzają się poddać

Bośniacy nie zamierzają się poddać

W poniedzi­ałek wiec­zorem druży­na FK Sara­je­wo zamel­dowała się w poz­nańskim hotelu Ander­sia. Prze­ci­wni­cy Lecha z 2.rundy elim­i­nacji Ligi Mis­trzów musieli odbyć długą 13-godzin­ną podróż. Boś­ni­a­cy lecieli bowiem przez Stam­buł do Berli­na, by stamtąd przy­jechać autokarem do Poznania.

Taka podróż mogła być męczą­ca dla starszych ludzi lecą­cych na wakac­je, ale nie dla zawodowych zawod­ników przed tak ważnym meczem. Byliśmy na to przy­go­towani - przekonu­je kap­i­tan FK Sara­je­wo, Ivan Tatomirović.

Sobot­nia poraż­ka Lecha z Pogo­nią Szczecin napawa goś­ci z Bośni i Harce­gowiny nadzieją i wiarą w możli­wość odwróce­nia sytu­acji na korzyść FK Sara­je­wo — Poraż­ka Lecha z Pogo­nią to dla nas pewien plus i powód do nadziei. Mecz w Sara­jew­ie był dla nas pechowy, choć zagral­iśmy go dobrze. Widzieliśmy jak gra Lech i wiemy, że jesteśmy w stanie wygrać i awan­sować w środę — opowia­da Tatomirović, który zwyk­le gra na pozy­cji obrońcy.

Podob­ne zdanie ma na ten tem­at jego tren­er, Dže­nan Ušču­plić — Oglą­dałem spotkanie Lecha z Pogo­nią. Pod­nosi to nasze morale, bo widz­imy, że Lechowi braku­je czterech kluc­zowych graczy. 

IMG_0920

Boś­ni­a­cy zapowiada­ją, że nie zamierza­ją się pod­dać mimo zeszło­ty­god­niowej poraż­ki — Przez ostat­ni tydzień bard­zo się pod­nieśliśmy. Naszą siłą jest wygry­wanie na wyjeździe i to będziemy usiłowali pokazać jutro. Jesteśmy w stanie wygrać. Najważniejsze jutro będzie nasze pode­jś­cie. Przepra­cow­al­iśmy ciężko ostat­nie dni,  by wye­lim­i­nować błędy, po których stra­cil­iśmy bram­ki w poprzed­nim meczu. Zro­bil­iśmy to w sposób bard­zo nai­wny i nie ma prawa się to powtórzyć w rewanżu — mówi tren­er gości.

Star­cie obu drużyn przys­parza wielu emocji kibi­com obu stron. Przed tygod­niem boś­ni­ac­cy kibice sprowokowali nawet poz­na­ni­aków i doszło do star­cia — Atmos­fera wokół meczu na try­bunach nie będzie dla nas niczym nowym. To nam nie przeszkadza, a wręcz prze­ci­wnie, moty­wu­je nas do jeszcze lep­szej gry i pokaza­nia pełni naszych możli­woś­ci przed tak liczną pub­liką — komen­tu­je jed­nak pomoc­nik goś­ci, Haris Duljević.

- Wszyscy zawod­ni­cy wyty­czeni do gry w LM są zdrowi i pod tym wzglę­dem nie ma zmi­an w sto­sunku do poprzed­niego meczu — powiedzi­ał pod­czas kon­fer­encji szkole­niowiec Sara­je­wa, więc w środę o 20.45 Kole­jorz zagra prze­ci­wko nieosłabionej drużynie.

ejberempire

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress