Kto zagra, a kto musi się leczyć?

Kto zagra, a kto musi się leczyć?

Przed Kole­jorzem trud­no okres. Lechitów czeka­ją mecze co trzy dni, a jak­by tego było mało, zespół prowad­zony przez tren­era Sko­rżę nęka­ją kontuzje.

Po dłużej prz­er­wie do zdrowia wraca Ger­go Lovrenc­sics, a także Kapser Hamalainen, który z Pogo­nią nie zagrał ze wzglę­du na infekcję. Z Por­tow­ca­mi nie wys­tąpili także Tomasz Kędzio­ra i Karol Linet­ty  –Ger­go i Kasper są do dys­pozy­cji, będą w kadrze mec­zowej na jutrze­jsze spotkanie. U Tom­ka i Karo­la czekamy na rozwój wypad­ków. Mamy jeszcze jutro rozruch i wtedy będziemy wiedzieć, czy z tych zawod­ników będziemy mogli sko­rzys­tać – mówił dziś szkoleniowiec.

Wciąż z kon­tuzją bory­ka się Paulus Ara­ju­uri. Fin nie może trenować z zespołem i nie wiado­mo, kiedy wró­ci do zajęć – Jestem rozczarowany jak dłu­go nie mamy Paulusa. To trwa już dziewią­ty tydzień, a on nie może nawet truch­tać. Staramy się być optymis­ta­mi. Wiemy jaką był dla nas siłą, trud­no sobie wyobraz­ić bez niego drużynę, która zdobyła mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Dla nas jego powrót na boisko jest sprawą kluc­zową. Tamas gra dobrze, nieźle go zastępu­je, ale wolałbym mieć Paulusa na boisku.

Ze składu na dłuższy czas wypadł Daw­id Kow­nac­ki i tren­er Sko­rża ma nadzieję, że uda się zakon­trak­tować nowego piłkarza – Ja po cichu liczę na jakieś niespodzian­ki ze strony klubu, że jed­nak uda się kogoś dokop­tować do składu. Muszę twar­do stą­pać po zie­mi, wiem jakie są możli­woś­ci klubu i jeżeli nie będzie już żad­nego wzmoc­nienia, to musimy sobie poradz­ić. Kon­tuz­ja Daw­i­da zmienia naszą sytu­ację i gdy­by miał jeszcze ktoś ode­jść, to biorąc pod uwagę fakt, że roz­gry­w­ki kończą się 20., grud­nia to będzie dla nas trud­ny okres – przyznaje.

Niewiado­mo jak dalej potoczą się losy Kaspra Hamalaine­na. Najlep­szy strz­elec poprzed­niego sezonu wciąż nie pod­pisał nowej umowy, a stara wygasa z końcem bieżącego roku – Częs­to roz­maw­iam i z Kasprem, i z zarzą­dem klubu. Trud­no sobie wyobraz­ić drużynę bez niego. Bard­zo bym chci­ał, by Kasper się przekon­ał i został z nami dłużej. Mam wraże­nie, że z cza­sem zysku­je­my atu­ty, ale życie pokaże jak będzie. Nie jest to dla mnie kom­for­towa sytu­ac­ja, kiedy wiem, że każdego dnia może on pod­pisać umowę z innym klubem.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress