09.07.2022, g. 20:10
Superpuchar Polski
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
3dn.17godz.12min.
12.10 X3.45 23.50 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Sektor dziecięcy na mecz z Jagiellonią

Przy­pom­i­namy, że nadal moż­na zgłaszać grupy dzieci w wieku przed­szkol­nym, a także szkoły pod­sta­wowej na sek­tor dziecię­cy na Buł­garską. W najbliższy piątek spotkanie z Jagiel­lonią Białys­tok, wicelid­erem roz­gry­wek. Na każde 10 dzieci musi przy­padać 1 opiekun. Pyta­nia, a także zgłoszenia pod adresem: [email protected]

Przy zgłoszeni­ach dzieci muszą posi­adać ważną legi­t­y­mację szkol­ną (nie doty­czy przed­szko­laków), ponieważ to ona gwaran­tu­je wejś­cie na sta­dion. Lista uczest­ników (scan) musi zostać przesłana wcześniej oraz zaw­ier­ać imiona i nazwiska dzieci­aków, numery legi­t­y­macji szkol­nych, nr‑y PESEL. Proszę również uwzględ­nić w liś­cie dane opiekunów. Rez­erwac­ja miejsc jest doko­nana w momen­cie wysła­nia kom­plet­nego zgłoszenia. Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że na spotka­nia z Wisłą Kraków oraz Legią Warsza­wa licz­ba miejsc na sek­torze jest ograniczona.

Lista musi być opa­tr­zona pieczątką szkoły/instytucji oraz pod­pisem dyrek­to­ra placów­ki lub innej uprawnionej oso­by. Zgłoszenia moż­na przesyłać najpóźniej na dwa dni przed meczem.

Orga­ni­za­torem wyciecz­ki jest dana placówka, która odpowia­da za bez­pieczeńst­wo dzieci­aków w drodze na stadion.

Pięć szkół/placówek, które najczęś­ciej będą się pojaw­iać na sta­dion­ie przy Buł­garskiej na meczach Lecha Poz­nań, w rundzie jesi­en­nej 2011, będzie mogło liczyć na wiz­ytę reprezen­tacji piłkarzy pier­wszej drużyny Kole­jorza!! Dla kole­jnych pię­ciu zor­ga­ni­zowanych grup, z najwięk­szą frek­wencją, chce­my zafun­dować dojazd autokarem na wiosen­ny mecz Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.