Skorża: Chcemy być skuteczni

Skorża: Chcemy być skuteczni

Już jutro Lech Poz­nań rozpoczy­na zma­gania w Ekstrak­lasie. Pier­wszym rywalem Kole­jorza będzie Pogoń Szczecin.

- To dopiero początek sezonu. Nie spodziewamy się łatwego meczu. To, że Por­tow­cy nie grali jeszcze meczu o stawkę spraw­ia, że jestem jeszcze bardziej niepewny tego spotka­nia. Mają oni kilku nowych zawod­ników w linii pomo­cy. Bard­zo moc­no zależy nam na tym, aby zagrać dobry mecz i stwarzać sobie sytu­ację. Chce­my być skuteczni – przyz­nał opiekun mis­trzów Polski.

W poprzed­nim sezonie w barwach Pogo­ni wys­tępował Marcin Robak. Jutro napast­nik ma szan­sę na to, aby wys­tąpić z kole­jowym klubem na pier­si. — Ja bym chci­ał, żeby Marcin grał jak najwięcej i zgry­wał się z drużyną. To czy jutro zagra od pier­wszej min­u­ty, to zde­cy­du­je­my po treningu. Bard­zo nam zależy na tym, aby nasi napast­ni­cy zgry­wali się zespołem – dodał.

W najbliższych tygod­ni­ach bard­zo ważne dla tren­era Macie­ja Sko­rży będzie rotowanie skła­dem. Przy dużej iloś­ci meczów wspar­cie ław­ki rez­er­wowych będzie bard­zo ważne. — Zawod­ni­cy reagu­ją na zmęcze­nie, są na innym stop­niu przy­go­towań. Każdy pod­chodzi do tego indy­wid­u­al­nie. Przed spotkaniem siadamy ze sztabem i lekarza­mi i mon­i­toru­je­my zawod­ników oraz ich oce­ni­amy. Staramy się tego skrupu­lat­nie przestrze­gać – ocenił szkole­niowiec Lecha.

Kilku zawod­ników w ostat­nich dni­ach trafiło na wypoży­cze­nie. Jan Bednarek będzie bronił barw Górni­ka Łęcz­na, Szy­mon Drew­ni­ak – Chro­brego Głogów, Jakub Ser­afin – GKS Bełchatów. – Z punk­tu widzenia tych zawod­ników to dobrze dla nich. W Lechu mieli bard­zo trud­no, aby zagrać. Wypoży­cze­nie to kole­jny krok do tego, aby się rozwi­jać, jeśli kil­ka miesię­cy trenu­je się z pier­wszym zespołem. Ter­az trafi do nas kilku piłkarzy z Akademii. Chce­my dać im szan­sę – zaznaczył.

Prob­le­mem Lecha w poprzed­nim sezonie był brak pewnego wykon­aw­cy rzu­tu karnego. Jak to wyglą­da obec­nie? - Jest czterech zawod­ników do tego wyz­nac­zonych:. Kędzio­ra, Kow­nac­ki i dwóch piłkarzy, których nazwisk nie zdradzę, by nie ułatwiać zada­nia przeciwnikom.

W spotka­niu z Pogo­nią na pewno nie zagra­ją Karol Linet­ty oraz Daw­id Kow­nac­ki, którzy pod­czas meczu z Sara­jew­em doz­nali urazu. — To szansa dla nowych zawod­ników. Mamy w swoich szere­gach zawod­ników, którzy mogą ich zastąpić. Mamy w swoich szere­gach zawod­ników, którzy mogą ich zastąpić. To nor­mal­na kolej rzeczy, że kon­tuz­je wys­tępu­ją. Lech to walecz­na druży­na i takie urazy jak Daw­i­da mogą wys­tępować częś­ciej. My musimy być na to gotowi – ocenił. – Liczę na to, że ci zawod­ni­cy do meczu z gdańszczana­mi powrócą do pełni dys­pozy­cji. Czas jed­nak musi zro­bić swo­je. My musimy poczekać – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress