Skorża o awansie do ćwierćfinału: Dziękujemy kibicom za wsparcie. Kuleje skuteczność.

Po meczu 1/8 Pucharu Pol­s­ki wygranym przez Lecha 1:0 z Ruchem Chorzów po samobójczym trafie­niu Grodz­ick­iego głos zabrał tren­er mis­trzów Pol­s­ki- Maciej Sko­rża.

Lech stwarzał sobie ogrom sytu­acji, lecz nie potrafił ich skutecznie wykończyć. Kil­ka sytu­acji zmarnował między inny­mi Daw­id Kow­nac­ki, Ger­go Lovrenc­sics, Szy­mon Pawłows­ki, czy Dar­iusz Formel­la — Braku­je nam pewnoś­ci siebie. Dzisi­aj mecz był dobry pod wielo­ma wzglę­da­mi. Domi­nowal­iśmy na boisku i każdy ele­ment był na odpowied­nim poziomie poza skutecznoś­cią. Zagral­iśmy bard­zo dobrze pod wzglę­dem tak­ty­cznym i zdomi­nowal­iśmy rywala, co napawa optymizmem.W takiej drużynie skuteczność powin­na być na zde­cy­dowanie wyższym poziomie- ocenił szkole­niowiec mis­trzów Pol­s­ki–  Liczymy, że ten mecz jest punk­tem zwrot­nym i dalej będziemy sobie tyle sytu­acji stwarzać, ale i wyko­rzysty­wać- dodał.

żuraw skorża

Przed dzisiejszym spotkaniem, podob­nie jak przed każdym następ­nym trwała mobi­liza­c­ja kiboli, by licznie zbier­ali się na meczach i wspier­ali ukochaną drużynę na dobre i na złe. W środowy wieczór na Inea Sta­dion­ie staw­iło się nieco pon­ad 11 tysię­cy najwierniejszych kibiców, którzy głośno wspier­ali Kole­jorza i nakrę­cali po każdej zmarnowanej sytu­acji- Ważnym aspek­tem była atmos­fera na try­bunach pod­czas tego spotka­nia. Kibice pomogli nam wal­czyć do koń­ca i wywal­czyć to zwycięst­wo. Mimo, że nie udawało nam się udanie wykańczać naszych okazji, zawod­ni­cy mogli liczyć na wspar­cie try­bun- zauważył Sko­rża-  Było to bard­zo istotne dla wyniku, za co szcz­erze dzięku­ję- skończył.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress