Skorża: Wszystko idzie zgodnie z planem

Skorża: Wszystko idzie zgodnie z planem

Lechi­ci jed­no zgrupowanie mają już za sobą, a drugie rozpocznie się już w poniedzi­ałek. Jakich obserwacji pod­czas pier­wszego poby­tu w Tur­cji dokon­ał tren­er Skorża?

Początkowo pogo­da w Belek nie sprzy­jała lechit­om, ale z dnia na dzień było coraz lep­iej. Niebiesko-biali wykon­ali wszys­tkie założe­nia sztabu szkole­niowego i przez week­end całkiem zasłuże­nie odpoczy­wa­ją – Najważniejsze jest to, że wszys­tko idzie zgod­nie z planem i to, co sobie założyliśmy zostało wyko­nane. Jesteśmy zad­owoleni z tego na jakim etapie pod wzglę­dem moto­rycznym jest ter­az druży­na. Pod­czas drugiego zgrupowa­nia będziemy dalej pra­cow­ać pod kątem fizy­cznym, ale to będzie już czas, gdy rywal­iza­c­ja o miejsce w składzie nabierze rumieńców – przyz­nał opiekun lechitów.

W Belek Lech roze­grał dwa sparin­gi. Raz wygrał, raz prze­grał. – Pier­wszy spar­ing był wprowadze­niem drużyny. Każdy dostał po 45 min­ut gry, nato­mi­ast dru­gi mecz, to spotkanie, w którym druży­na miała zre­al­i­zować bard­zo konkretne cele i z tej real­iza­cji moż­na być zad­owolonym – chwali piłkarzy tren­er Skorża.

W poniedzi­ałek Kole­jorz uda się na drugie zgrupowanie tej zimy pod­czas, którego roze­gra aż cztery gry kon­trolne – Chce­my wygrać każdy mecz, nie patrząc na to w jakim momen­cie przy­go­towań jesteśmy. Dla mnie najważniejszy będzie obraz gry. To są drużyny solidne, a z taki­mi na pewno warto grać. Mają ogromne doświad­cze­nie w europe­js­kich pucharach i niko­mu nie trze­ba ich przed­staw­iać. Myślę, że to będą bard­zo pożyteczne kon­frontac­je – kończy szkoleniowiec.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress