01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
5dn.16godz.8min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Środa dniem Polonii Środa Wielkopolska. Rezerwy również poległy w finale Pucharu Polski

Środa dniem Polonii Środa Wielkopolska. Rezerwy również poległy w finale Pucharu Polski

Awans do tegorocznego finału Pucharu Pol­s­ki okręgu wielkopol­skiego wywal­czyły sobie dwie te same drużyny, które mierzyły się na tym etapie przed rok­iem. Wtedy to na swoim sta­dion­ie w Środzie Wielkopol­skiej miejs­cowa Polo­nia pode­j­mowała rez­er­wy Lecha Poz­nań. Zespół prowad­zony przez tren­era Patry­ka Kni­a­ta poległ wów­czas po serii rzutów karnych i to poloniś­ci cieszyli się z pod­niesienia trofeum.

Tegoroczny finał zakończył się z takim samym rezul­tatem, choć Lech II Poz­nań prowad­zony był już przez tren­era Ivana Djur­d­je­vi­cia a i miejsce roze­gra­nia meczu było już inne. Tym razem zde­cy­dowano się zagrać  na głównej pły­cie Inea Sta­dionu, a w szere­gach lechitów nie wys­tąpili już zawod­ni­cy pier­wszej drużyny, jak w zeszłym roku, gdy zagrał między inny­mi Keb­ba Ceesay.

Spotkanie rozpoczęło się bard­zo żywiołową grą po obu stronach, ale z biegiem cza­su inic­jaty­wę zaczęła prze­j­mować Polo­nia prowad­zona przez tren­era Mar­iusza Bekasa. Mimo tego już w drugiej min­u­cie po raz pier­wszy zagroz­ił Lech. Mianowicie Paweł Tom­czyk, który na to spotkanie został zacz­erp­nię­ty z młod­szych roczników Akade­mi Lecha Poz­nań. Zwin­ny skrzy­dłowy zaprezen­tował się z bard­zo dobrej strony moc­no uprzykrza­jąc życie defen­sorom goś­ci. Pier­wszą bramkę zdobyła jed­nak Polo­nia, gdy w szóstej min­u­cie spotka­nia z okolic jede­nastego metra bramkarza rez­erw Lecha pokon­ał Krzysztof Bar­toszak. Lechitów zmylił wtedy sędzia asys­tent, który pod­niósł chorągiewkę syg­nal­izu­jąc faul, ale główny arbiter spotka­nia – Maciej Pel­ka nie zde­cy­dował się pójść za głosem swo­jego kole­gi z linii.

Wcześnie stra­cony gol podrażnił młody zespół Lecha II i już cztery min­u­ty później doszło do wyrów­na­nia za sprawą wcześniej wspom­ni­anego Tom­czy­ka. Skrzy­dłowy Lecha wykon­ał rajd prawą stroną boiska mija­jąc dwóch obrońców i dograł do pustej bram­ki Nikla­sowi Zul­ci­akowi nie zostaw­ia­jąc szans Adri­anowi Lisowi. Podopieczni leg­endy Lecha- Ivana Djur­d­je­vi­cia pos­zli za ciosem prze­j­mu­jąc prowadze­nie w finale po mod­e­lowej akcji. Po dłuższym roze­gra­niu pił­ki w każdej z for­ma­cji i wejś­ciu na połowę rywali w posi­adanie pił­ki wszedł strz­elec pier­wszej bram­ki dla Kole­jorza. Niemiec z pol­ski­mi korzeni­a­mi popisał się dry­blingiem mija­jąc trzech defen­sorów Polonii i uderzył po krótkim słup­ku. Golkiper Polonii miał zasłonię­ty plac i znów był bez szans na skuteczną interwencję.

Tym razem na szy­bką odpowiedź zebrała się druży­na Mar­iusza Bekasa. Zza pola karnego strzał odd­ał Łukasz Przy­byłek i po odbi­ciu się od słup­ka pił­ka trafiła pod nogi Jaku­ba Solar­ka. Skrzy­dłowe­mu ze Środy Wielkopol­skiej nie pozostało już nic innego, jak umieś­cić ją w pustej bram­ce. Spotkanie było bard­zo otwarte i zacięte. Obie strony stwarza­ły sobie mnóst­wo sytu­acji i dały pokaz wid­owiskowego fut­bolu. Na 10 min­ut przed końcem pier­wszej połowy blis­ki wyko­rzys­ta­nia jed­nej z nich był Paweł Tom­czyk, lecz tym razem fut­bolówka odbiła się jedynie od poprzecz­ki i opuś­ciła plac gry. Niewyko­rzys­tane sytu­acje się mszczą, więc pięć min­ut później po kuri­ozal­nym błędzie Tomasza Dejew­skiego i Adama Maku­chowskiego piłkę do pustej bram­ki znów wbił Bar­toszek. Kap­i­tan rez­erw nie zrozu­mi­ał się z golkiperem i zagrał głową w stronę bram­ki, gdy Maku­chows­ki chci­ał zła­pać ją w rękaw­ice. W efek­cie obo­je stanęli na szes­nastym metrze patrząc sobie w oczy i niedowierza­jąc w stratę bram­ki tuż przed zejś­ciem do szatni.

Przed drugą połową szkole­niowiec rez­erw Lecha zde­cy­dował się na dwie zmi­any. Tren­er Polonii odpowiedzi­ał na to tylko jed­ną ale znaczącą zmi­aną – wyniku. Kil­ka min­ut po rozpoczę­ciu drugiej częś­ci meczu hat-tric­ka skom­ple­tował bowiem Bar­toszak po kole­jnym błędzie obrony Lecha. Napast­nik Polonii Środy Wilekopol­skiej huknął z wole­ja z okolic 18. metra wyko­rzys­tu­jąc mnóst­wo miejs­ca i fut­bolówka ugrzęzła w siatce Makuchowskiego.

Tren­er Ivan Djur­d­je­vić nie miał zbyt wiele do strace­nia, więc zde­cy­dował się na wprowadze­nie Patry­ka Janasi­ka kosztem jed­nego ze stop­erów – Dejew­skiego. Ten ruch opłacił się w 89. min­u­cie spotka­nia, gdy młody skrzy­dłowy rez­erw Lecha wszedł dry­blingiem w pole karne goś­ci i przymierzył po długim słup­ku Lisa. Fut­bolówka odbiła się od słup­ka i wpadła do bram­ki. Młodych lechitów tch­nęła nadzie­ja, gdyż pojaw­iła się iskier­ka szan­sy na doprowadze­nie choć­by do dogry­w­ki. Szanse rozwiał gol-gwóźdź do trum­ny w ostat­niej akcji finału. Krys­t­ian Pawlak wyko­rzys­tał akcję sam na sam z Maku­chowski­mi usta­la­jąc wynik spotka­nia na 3:5.

Lech II Poz­nań – Polo­nia Śro­da Wielkopol­s­ka 3:5 (2:3)

Bram­ki: 10. 28.  Zul­ci­ak, 89. Janasik-  6. , 41. , 51. Bar­toszak, 31. Solarek, 90+3. Pawlak

Żółte kart­ki: 24. Guedes, 44. Rymar — 5.Borucki, 80. Plu­cińs­ki, 81. Jurga

Lech: Maku­chows­ki – Orłows­ki, Dejew­s­ki (75. Roszczyk), Cer­nomordi­js, Szu­ber­tows­ki – Rymar (46. Janasik), Guedes (46. Miel­carek) – Sanoc­ki (53. Pawlic­ki), Zul­ci­ak, Kur­biel — Tomczyk

Polo­nia: Lis – P. Przy­byłek (69. Grze­lak), Barabasz, Boruc­ki, Bucz­ma – Jur­ga, Ł.Przybyłek (84. Giczela) – Solarek (46. Plu­cińs­ki), Stańczyk, Pawlak – Bar­toszak (60. Lisek)

Sędzia główny: Maciej Pelka

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.