06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.3min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

To nie tak miało być Kasper…

To nie tak miało być Kasper…

Trans­fer Hamalaine­na do Legii stał się fak­tem. W redakcji trochę ochłonęliśmy, poczekaliśmy na masę komen­tarzy w tej spraw­ie i sami chcieliśmy zabrać głoś, po pros­tu — skomentować.

Jako, że wszyscy w lechnews.pl jesteśmy kibi­ca­mi i sprawy kibi­cowskie są dla nas szczegól­nie ważne, cóż powiedzieć, no nie spodziewal­iśmy się tego. Chy­ba nikt się tego nie spodziewał. Jeszcze przed ode­jś­ciem, po ostat­nim meczu w roku na Buł­garskiej Hamalainen mówił o kwes­t­i­ach rodzin­nych, że to głównie ze wzglę­du na to chci­ał­by grać gdzieś indziej. Zarząd klubu był na tyle wyrozu­mi­ały, że pomi­mo położonej ofer­ty zapewnił, że jeśli Fin nic nie zna­jdzie, to będzie mógł wró­cić na Bułgarską.

Gdy usłysza­łem o tym, że Kasper będzie miał szan­sę jeszcze wró­cić zdzi­wiłem się. Lech nigdy nie był klubem, który jakoś spec­jal­nie prze­j­mował się swoi­mi były­mi piłkarza­mi. Wiem, że to zabrz­mi bru­tal­nie, ale przykład Bosack­iego, który łącznie 12 lat spędz­ił w Lechu i nie był należy­cie pożeg­nany może potwierdzać tę tezę. Ucieszyłem się, bo oznacza­ło to, że idzie nowe, że już nie tylko pieniądz się liczy, ale że pew­na lojal­ność w przyszłoś­ci może zaowocować.

Stało się inaczej. Kasper wymanewrował zarząd, kibiców i samego tren­era, który jak sam mówi, najbardziej zły jest na Hamalaine­na, że nie był z nim szcz­ery - Wyda­je mi się, że wszyscy podob­nie reagu­je­my. Przy okazji chci­ałbym jed­ną kwest­ię wyjaśnić. Niech nikt nam, Lechowi nie zarzu­ca że kła­mal­iśmy w spraw­ie Hamalaine­na. Kasper mówił, że względy rodzinne moty­wu­ją jego chęć ode­jś­cia. Wiedzieliśmy, że chce poszukać ostat­niego dużego kon­trak­tu. Wszyscy myśleliśmy, że chodzi o jak­iś zagraniczny klub. Nikt się nie spodziewał, że to chodzi o Legię. Mógł po pros­tu powiedzieć, mam o to żal — powiedzi­ał tren­er Jan Urban.

Czy­ta­jąc komen­tarze na tem­at prze­jś­cia Fina do Legii natknąłem się na głosy, że to w dużej mierze wina klubu, że nie był w stanie zatrzy­mać Hamalaine­na w Poz­na­niu. Uważam, że klub zro­bił wszys­tko, jak powinien. Zapro­ponował kon­trakt, który zapewne był adek­wat­ny do oczeki­wań wobec Fina i postanow­ił czekać. To Kasper powinien wiedzieć, że pewnych rzeczy po pros­tu się nie robi. Myślę, że przez te trzy lata zori­en­tował się, że kibice za pewne rzeczy piłkarza kocha­ją, za pewne nien­aw­idzą, pewne rzeczy wybacza­ją, pewnych nie. Prze­jś­cie zawod­ni­ka Lecha do Legii jest tą rzeczą, która uderza nas wszystkich.

Tren­er Urban powiedzi­ał pod­czas spotka­nia z dzi­en­nikarza­mi, że Hamalainen nawet nie negocjował z wło­darza­mi klubu: Kasper nam nie dał możli­woś­ci negoc­jacji. Mógł powiedzieć, że nie chce grać w Lechu, a nie że ofer­ta leży na stole, on jej nie negocju­je, tylko szu­ka czegoś innego. Mógł powiedzieć, ile chce, albo że nie chce już grać w Lechu.

Nasuwa się dosyć oczy­wista myśl, że warsza­wska Legia mogła negocjować z Hamalainen­em dużo wcześniej. Pod­czas ostat­niego meczu Lecha w Poz­na­niu prze­ci­wko Zagłębiu Lubin już wszys­tko mogło być dogadane. Z jed­nej strony może nie dzi­wić zachowanie Fina, po pros­tu się bał reakcji kolegów z drużyny. Nieste­ty, jeśli pode­j­mu­je się jakieś decyz­je, to trze­ba brać za nie odpowiedzialność.

Wygrały pieniądze. Po pros­tu, nie ma czego się doszuki­wać. Kasper Hamalainen, który przez ostat­nie trzy lata zapisał się w pamię­ci kibiców, który przez lata mógł być wspom­i­nany jako gwiaz­da, solid­ny piłkarz, w jed­nej sekundzie w Poz­na­niu stał się znienawidzony.

Kasper zde­cy­dował się nie wiado­mo na jaki aspekt w Legii: sportowy, czy finan­sowy. Ze strony sportowej Kasper będzie jed­nym z wielu, w Lechu miał statut gwiazdy, a to niesamowicie kom­for­towa sytu­ac­ja — powiedzi­ał tren­er Urban.

A Kasprowi trze­ba życzyć wielu mądrych, prze­myślanych decyzji. Tylko, i aż tyle.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.