04.06.2023, g. 01:30
MLS
FC Cincinnati vs Chicago Fire
Do meczu pozostało:
1dn.1godz.15min.
11.67 X4.00 24.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trener Urban: Czy Nicki zagra przeciwko Legii?

Trener Urban: Czy Nicki zagra przeciwko Legii?

Kon­tuz­ja Szy­mona Pawłowskiego spowodowała, iż grono ofen­sy­wnych zawod­ników Lecha Poz­nań jeszcze bardziej się skurczyło.

Latem 2015 roku Kole­jorz pozyskał Marci­na Roba­ka. Były zawod­nik Pogo­ni Szczecin nie spędz­ił w Niebiesko-Białych barwach wielu min­ut. Ostat­ni raz na placu gry pojaw­ił się na początku październi­ka, w prze­granym przez mis­trza Pol­s­ki spotka­niu z Cra­cov­ią. — Nie roz­maw­iamy za dużo na tem­at tego, ilu zawod­ników stra­cil­iśmy. Ja nie chcę płakać, lamen­tować. Sytu­ac­ja jest taka jaka jest, my jej nie zmien­imy. Są zawod­ni­cy, którzy cały czas czekali na swo­ją szan­sę. Ter­az dali takie argu­men­ty do tego, aby zagrać w następ­nym meczu. Gramy tym, kogo mamy. Może­my grać dobrze. Jesienią też były rotac­je, gral­iśmy wszys­tki­mi zawod­nika­mi i nie narzekaliśmy na złe wyni­ki. Także moż­na — da się. Stąd takie, a nie inne pode­jś­cie – komen­tu­je sytu­acje w zes­pole tren­er Jan Urban.

Marcin robak

Siłą napę­dową „Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy” miał być Nici Bille Nielsen. Duńczyk na inau­gu­rację 2016 roku w Ekstrak­lasie zagrał bard­zo dobry mecz prze­ci­wko Ter­mal­ice Bruk-Bet Nieciecza. W następ­nej kole­jce, gdy Kole­jorz wal­czył punk­ty z Podbeskidziem Biel­sko-Biała napast­nik został zmieniony na placu gry jeszcze w pier­wszej połowie spotka­nia. — Nic­ki wszedł na boisko w Biel­sku i cały czas czuł mięsień dwugłowy uda. Z włók­na­mi nie da się trenować. Gdy boli cię, kłu­je – nie ma szans. To niemożli­we to zdi­ag­no­zowa­nia – oce­nia szkoleniowiec.

nicki bille nielsen

Być może duńs­ki sna­jper będzie gotowy już niebawem. Nikt jed­nak nie chce zdradzać szczegółów doty­czą­cych powro­tu Nic­ki Bille. - On prak­ty­cznie powinien zacząć trenować jeszcze wcześniej. Mam tu na myśli jego kon­tuzję, po której nie ma już ani śladu. Doz­nał jed­nak infekcji. Myślę, że od poniedzi­ałku będzie trenował na pełnych obro­tach. Czy Nic­ki zagra prze­ci­wko Legii? Zobaczę jak się będzie prezen­tował – dodaje.

Z kadry mec­zowej na star­cie z sąsi­a­dem w tabeli Ruchem Chorzów wypadł Karol Linet­ty. Defen­sy­wny pomoc­nik mis­trza Pol­s­ki ma stłuc­zone żebra. — Karol miał robione bada­nia, z których nic nie wynikało. On z tym bólem grał. Później okaza­ło się, że ma prob­lem z żebra­mi – zaz­nacza opiekun Lecha.

lechici

Brak obec­noś­ci reprezen­tan­ta Pol­s­ki jest sporym prob­le­mem Kole­jorza. Pomi­mo 21-lat Linet­ty jest kluc­zowym zawod­nikiem „Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy”. — Robiłem to kil­ka razy jesienią, że kluc­zowy zawod­nik odpoczy­wał — by nie ryzykować zdrowia. Są takie sytu­acje, gdy nie jest łat­wo powiedzieć, czy gość jest dobry czy nie. Nigdy niko­go na siłę nie wys­taw­ię do gry. Dla mnie zdrowie zawod­ni­ka jest najważniejsze. Wolę, żeby piłkarz nie roze­grał jed­nego meczu, niż potem miał pau­zować przez cztery kole­jne. Decyz­je pode­j­mu­je­my wspól­nie – sztab szkole­niowy, lekarze, fizjoter­apeu­ta. Wspól­nie wybier­amy najlep­szą dla wszys­t­kich – komen­tu­je szkoleniowiec.

Robak, Nic­ki Bille, Linet­ty, Pawłows­ki. Na tym lista się nie kończy. To autokaru, który zaw­iezie piłkarzy do Chor­zowa nie wsi­adł także młodz­i­ut­ki Kamil Jóźwiak. — Ma prob­le­my zdrowotne. Kłu­je go coś w ple­cach. Mógł­by zagrać na tabletkach, ale ma też lekką infekcję, tem­per­aturę, więc lep­iej niech zostanie w Poz­na­niu – przyz­na­je tren­er Urban.

kamil jozwiak

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.