Trenerski dwugłos po meczu Zagłębie — Lech

Trenerski dwugłos po meczu Zagłębie — Lech

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wypowiedzi­a­mi tren­erów po meczu Zagłę­bie Lubin — Lech Poz­nań. Piłkarze Kole­jorza prze­grali z Miedziowy­mi na wyjeździe 1:2.

Piotr Stokowiec (Zagłę­bie Lubin): Powiedzi­ałem na początku roz­gry­wek, trochę niezbyt udanych, że ta druży­na będzie groź­na dla każdego i tak jest. Jesteśmy na etapie sta­bi­liza­cji formy, cią­gle szukamy opty­mal­nego ustaw­ienia dla nas. Dziś druży­na Lecha kry­tykowana jest przez wszys­t­kich, ale na pewno nie przeze mnie. Wcale nie była gorsza od nas. Wiemy z I ligi, jak to jest, gdy ryw­al stoi i tylko czeka na kon­trę, aczkol­wiek my skrzęt­nie to dziś wyko­rzys­tal­iśmy. Cieszę się, że trafil­iśmy ze zmi­ana­mi i ustaw­ie­niem, gdy po kon­tuzji Vlas­ka przes­zliśmy na grę dwoma napast­nika­mi. Dobrze wiemy, że z Lechem nie moż­na czekać na wyrok, trze­ba ryzykować i nam się to udało. W końców­ce wprowadzil­iśmy Dąbrowskiego zabez­piecza­jąc się piątką obrońców.

Maciej Sko­rża (Lech Poz­nań): Pier­wsza połowa była bard­zo zła w naszym wyko­na­niu, fatal­na w każdym aspekcie. Stra­cil­iśmy dwie bard­zo łatwe bram­ki i do tego Ger­go. Próbowal­iśmy w drugiej połowie odwró­cić wynik, zmienić obraz gry, to nam się udało, ale byliśmy niedokład­ni i za mało skuteczni w polu karnym. Jestem prz­er­ażony, że pow­tarza się his­to­ria z Krakowa i po kilku min­u­tach gry tracimy bramkę, nie wiem co siedzi w głowach zawod­ników. Nieste­ty, na chwilę obec­ną ewident­nie nie potrafimy sobie poradz­ić z grą na dwa fron­ty. W takich tara­p­at­ach jako tren­er chy­ba jeszcze w żad­nym klu­bie nie byłem. Okolicznoś­ci są dosyć specy­ficzne i uczymy się dopiero nowej rzeczy­wis­toś­ci dla nas. Nikt nie zakładał, że będzie to tak bolesna nau­ka. Trze­ba liczyć, że będziemy potrafili się poz­bier­ać, ale też myślę jak to będzie wyglą­dało, gdy uda się awan­sować do Ligi Europy. Jeśli tak jak ter­az to idąc dalej w tym kierunku, może­my mieć bard­zo duże kłopo­ty. Sytu­ac­ja wyglą­da bard­zo źle, to co zro­bil­iśmy w tych pię­ciu meczach prze­chodzi naj­gorsze wyobrażenia.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress