Trenerski dwugłos po meczu Zagłębie — Lech

Wypowiedzi tren­erów po meczu Zagłę­bie — Lech.

Mar­iusz Rumak (Lech Poz­nań):To było bard­zo dra­maty­czne spotkanie, w którym pokaza­l­iśmy charak­ter i to właśnie dzię­ki niemu sięgnęliśmy po zwycięst­wo. Do 35 min­u­ty byliśmy bard­zo dobrze zor­ga­ni­zowani i to my prowadzil­iśmy grę. Potem wszys­tko się zmieniło i dru­ga połowa toczyła się już pod dyk­tan­do gospo­darzy, ale my potrafil­iśmy utrzy­mać korzyst­ny wynik. By być cały czas w czołów­ce trze­ba punk­tować na wyjeździe i my to dzisi­aj zro­bil­iśmy -

Pavel Hapal (Zagłę­bie Lubin): - Początek meczu przes­pal­iśmy i Lech był w tym okre­sie zde­cy­dowanie lep­szą drużyną. Potem się otrząs­nęliśmy i zde­cy­dowanie częś­ciej goś­cil­iśmy pod bramką prze­ci­wni­ka. Mieliśmy swo­je sytu­acje, ale było ich za mało, a na dodatek brakowało nam skutecznoś­ci. By zdoby­wać punk­ty trze­ba strze­lać gola. Bez tego nie będziemy punk­tować.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress