02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.21godz.52min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Urban przed Śląskiem: Nie czujemy się od nikogo gorsi

Urban przed Śląskiem: Nie czujemy się od nikogo gorsi

Po trzech zwycięst­wach z rzę­du nad­szedł czas na star­cie ze Śląskiem Wrocław. Jeśli lechi­ci wygral­i­by czwarty mecz z kolei, po raz pier­wszy we Wrocław­iu, to zła­pal­i­by kon­takt z resztą staw­ki. Zwycięst­wo ze Śląskiem sprawi, że Kole­jorz będzie tracił już tylko punkt do 14-tej w tabeli drużyny z Wrocławia.

Tren­er Jan Urban, którego bilans w Lechu wynosi 3 zwycięst­wa i jeden remis, zapowiedzi­ał na przed­mec­zowej kon­fer­encji pra­sowej kil­ka zmi­an w składzie w sto­sunku do ostat­niego meczu z Zagłę­biem.. — Będzie dość dużo zmi­an. Zawod­nik zawsze jest bardziej zad­owolony, gdy gra. Mój pomysł gdy przy­chodz­iłem do Lecha był taki, że będę rotował skła­dem- przyz­na­je szkole­niowiec zespołu mis­trzów Pol­s­ki -Gdy jest rywal­iza­c­ja- jest fajnie. Dla każdego tren­era to cen­na rzecz, gdy ma możli­wość rotacji skła­dem. Moi zawod­ni­cy pozy­ty­wnie reagu­ją na to, że raz gra jeden, a raz dru­gi- cieszy się Urban.

Jed­nym z lechitów, który na pewno nie pojawi się w sobot­ni wieczór na muraw­ie wrocławskiego sta­dionu jest szkoc­ki lewy obroń­ca Kole­jorza. — Bar­ry Dou­glas narze­ka na uraz. Na szczęś­cie to nic groźnego. W zasadzie to dobrze, że się tak złożyło, że ter­az pauzu­je za kart­ki i za tydzień będzie do naszej dys­pozy­cji — oce­nia z optymizmem były szkole­niowiec Osasuny.

Mecz ze Śląskiem będzie pią­tym spotkaniem Lecha pod wodzą Jana Urbana. Przed prz­er­wą reprezen­ta­cyjną “Poz­nańską Loko­mo­ty­wę” czeka jeszcze star­cie z Fiorentiną i Górnikiem Łęcz­na. -Zostały jeszcze trzy mecze do prz­er­wy na reprezen­tac­je i zakończymy mara­ton sied­miu spotkań w tak krótkim cza­sie. Obyśmy w takiej formie fizy­cznej, jak ter­az,  dociągnęli do prz­er­wy na kadry. Ter­az myślimy o Śląsku Wrocław. Dobrze, żeby wszys­tko poszło dobrze w meczu ligowym. Dobry wynik w meczu z WKS da nam z nimi bezpośred­ni kon­takt. Dla innych to może być syg­nał, że zaczy­na­mi się wtedy piąć w górę tabeli — zapew­nia Urban.

Po 13. kole­jkach Lech Poz­nań zaj­mu­je ostat­nią lokatę z zaled­wie dziewię­cioma punk­ta­mi. Lechi­ci tracą do lid­era Ekstrak­lasy — Pias­ta Gli­wice — 19 punk­tów — Musimy punk­tować wszędzie, bo jesteśmy aktu­al­nym mis­trzem Pol­s­ki. Zespół miał nieu­dany początek, ale wiemy, że w pol­skiej lidzie wszys­tko się musi zdarzyć. Nie czu­je­my się od niko­go gor­si — przestrze­ga Urban — W naszej lidze nie ma łatwych spotkań. Śląsk rzeczy­wiś­cie ma swo­je prob­le­my i ostat­nio nie wygry­wa u siebie, ale wciąż mają wielu doświad­c­zonych zawod­ników. W ataku gra kilku bard­zo dobrych zawod­ników, na co musimy uważać. My również mamy swo­je prob­le­my, lecz w ostat­nim cza­sie w  Śląsku nieco się nie ukła­da i sytu­ac­ja w klu­bie nie jest klarow­na — mówi 53-let­ni tren­er Lecha. 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.