W piątek do księgarń trafi “Stadion. Magia Bułgarskiej”

W piątek do księ­garń trafi książ­ka “O Buł­garskiej”. “Sta­dion. Magia Buł­garskiej” to pub­likac­ja Józe­fa Djaczenko poświę­cona Sta­dionowi Miejskiemu w Poz­na­niu. Pozy­c­ja obow­iązkowa dla miłośników pił­ki nożnej, sym­pa­tyków his­torii Poz­na­nia oraz kibiców “Kole­jorza”.

O tej książce w środowisku kibiców i pasjonatów pił­ki nożnej mówi się od daw­na. Wresz­cie trafia do księ­garń. W grud­niu, w nakła­dem Wydawnict­wa Square Press, ukaże się pub­likac­ja Józe­fa Djaczenko „Sta­dion. Magia Bułgarskiej”.To już kole­j­na książ­ka tego auto­ra doku­men­tu­ją­ca piłkarskie pas­je Poz­na­nia. Józef Djaczenko — dzi­en­nikarz, a przede wszys­tkim kibic, w którego ser­cu Lech, tym razem zaprasza czytel­ni­ka na spac­er w przeszłość.

Autor oprowadza Czytel­ników po dawnym Poz­na­niu, zabiera w cza­sy, w których pił­ka dopiero zaczy­nała moś­cić sobie miejsce w ser­cach i umysłach poz­na­ni­aków. Spaceru­je­my po Dębcu, szukamy alter­naty­wnej lokaliza­cji dla sta­dionu Lecha Poz­nań, by w końcu zasiąść na nowych try­bunach przy ul. Buł­garskiej w cza­sie UEFA EURO 2012. Spaceru­jąc z Autorem będziemy mogli zobaczyć miejs­ca, o których opowia­da. Zdję­cia do książ­ki w więk­szoś­ci pochodzą z archi­wów osób i insty­tucji związanych z Lechem i z budową jego sta­dionu. Nie ma bowiem co ukry­wać, że ten sta­dion budowany był dla Lecha, potem ofic­jal­nie stał się „Miejskim”, ale dla poz­na­ni­aków i tak na zawsze pozostanie sta­dionem Kolejorza.

Cena: 45 zł

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress