W piątek mecz, będzie problem z trawą?

Za trzy dni Lech roze­gra pier­wszy mecz w tym roku. Dopiero dzisi­aj rozpoczę­to prace związane z odśnieże­niem murawy. – W grud­niu i na początku sty­cz­nia trawa na boisku była rewela­cyj­na. Ter­az nie jest dobrze – tłu­maczy Ryszard Żukows­ki z POSiR‑u.

Mimo tego, że we wtorek rozpoczę­to odśnieżanie boiska, to nie ma pewnoś­ci, jak to będzie wyglą­dało przed pier­wszym gwiz­d­kiem sędziego, ponieważ przez najbliższe dwa dni zapowiadane są obfite opady śniegu. — Bez wzglę­du na to, ile będzie tego śniegu, usuniemy go przed meczem – zapowia­da dyrek­tor POSiR‑u.

Prob­le­mem Sta­dionu Miejskiego była też kwes­t­ia obsłu­gi pod­grze­wa­nia murawy. - Te urządzenia przy min­ut 10 st. Samoczyn­nie się wyłącza­ją. Sys­tem jest już uru­chomiony, co nie oznacza jed­nak, że boisko będzie miękkie. Gdy przez ostat­nie tygod­nie były tęgie mrozy, ziemia solid­nie zmarzła i tak szy­bko nie odta­je – przyz­na­je Ryszard Żukowski.

Ze wzglę­du na stan trawy wprowad­zono wysoką karę za wejś­cie na murawę. Wynosi ona 4 tysiące zło­tych. - Musieliśmy to zro­bić. Zmarznię­ta trawa jest szty­w­na niczym szc­zot­ka i bard­zo krucha. Stą­panie po niej spowodu­je poła­manie źdźbeł i w te miejs­ca były­by później łyse. Musimy trak­tować boisko jak ołtarzyk, dbać o nie i pielęg­nować — dodaje.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress