Trałka: Mistrzostwo nam odjechało

Kole­jorz prze­grał wczo­raj przy Łazienkowskiej 0:1 po golu Alek­san­dara Pir­jovi­cia i nie obroni w tym roku mis­tr­zost­wa Pol­s­ki – Trze­ba świeżo na to spo­jrzeć – mis­tr­zost­wo nam odjechało – przyz­nał kap­i­tan Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy.

Mimo nieko­rzyst­nego wyniku gra Lecha wyglą­dała zde­cy­dowanie lep­iej niż pod­czas ostat­niego mar­cowego spotka­nia między tymi dwiema druży­na­mi – Pomi­ja­jąc wynik, jeśli chodzi o samą grę, to zagral­iśmy niezły mecz. Legia tez miała swo­je sytu­acje i to stupro­cen­towe, ale te sytu­acje też wynikały z naszych błędów. Nie mamy się czego bać przed następ­ny­mi mecza­mi, bo gral­iśmy jak równy z równym – mówi Łukasz Trał­ka.

- Wtedy byliśmy w innym składzie i zupełnie inaczej to wygadało. Borykaliśmy się z duży­mi prob­le­ma­mi, a ter­az chłopa­cy wró­cili po kon­tuz­jach i widać, ze ta siła rośnie i będzie tylko lep­iej.

Podopieczni Jana Urbana we wczo­ra­jszym meczu też mieli kil­ka szans, by trafić do siat­ki, ale żad­na z nich nie została zamieniona na gola – Jak się ma sytu­acje, a szczegól­nie przy Łazienkowskiej, to trze­ba cho­ci­aż jed­ną wyko­rzys­tać. Nigdy nie jest tak, że ma się ich pięć czy sie­dem. Mamy dwie, trzy i jed­ną wypadało­by wyko­rzys­tać. Legia też ich miała kil­ka, ale jed­ną zamieniła na gola i to zade­cy­dował o wyniku meczu. My po tej bram­ce tez nie zwiesil­iśmy głowy, każdy wal­czył do koń­ca i wierzył, że może­my wywieźć stad cho­ci­aż jeden punkt – twierdzi kap­i­tan.

Już za dwa tygod­nie obie te drużyny spotka­ją się po raz kole­jny. Na Sta­dion­ie Nar­o­dowym roze­grany zostanie finał Pucharu Pol­s­ki — Przy­jedziemy do Warsza­wy wal­czyć do koń­ca, jak równy z równym. To będzie zacię­ty mecz i mam nadzieję, że ter­az my będziemy lep­si o tę jed­na bramkę – deklaru­je Trała.

Po wczo­ra­jszej porażce Lech stracił szan­sę na obronę mis­tr­zowskiego tytułu — Trze­ba świeżo na to spo­jrzeć, mis­tr­zost­wo nam odjechało, jedynie co, to Piast może się włączyć do wal­ki. My mamy swój cel na tę końcówkę — wal­czymy o podi­um. Wiem, że to jest w naszym zasięgu i o to będziemy wal­czyć.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress