Trójka obrońców “brzytwą” dla Skorży?

W obliczu martwią­cy­ch rezul­tatów Lecha Poz­nań tren­er Maciej Sko­rża musi spróbować czegoś nowe­go, by zmienić obliczę gry obec­ny­ch mis­trzów Pol­ski. Po porażce 0:2 z FC Basel w Lidze Europy szkole­niowiec Kole­jorza wspom­ni­ał o możli­woś­ci zmi­any for­ma­cji w szere­gach Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy. Lechi­ci mieliby zrezyg­nować z gry czwórką obrońców (dwóch boczny­ch i dwóch stop­erów) na rzecz trójki obrońców — Bar­ry byłby sil­nym wahadłowym zawod­nikiem przy grze na trzech obrońców plus Paulus, Kamyk i Tamas. Roz­maw­iałem z nim o tym i aż mu się oko uśmiech­nęło. To byłoby dobre rozwiązanie, ale nie wiem czy druży­na jest gotowa na taką zmi­anę w tak­tyce —  opowiada Maciej Sko­rża.

Byłoby to ide­al­ne rozwiązanie na wyko­rzys­tanie atutów Barry’ego Dou­glasa — niezbyt szy­bkiego i sta­bil­ne­go w obronie szkock­iego zawod­nika — Na pewno potrze­bowal­ibyśmy kilku spotkań, by to dos­zli­fować. Bar­ry będzie tak próbowany, by wyko­rzys­tać jego dobre stałe frag­men­ty gry i dośrod­kowa­nia. Mam nadzieję, że po prz­er­wie na kadrę zaleczy prob­le­my i będzie tym Bar­rym, który dawał nam zwycięst­wa w bard­zo ważny­ch meczach. 

Nie byłby to częsty widok w pol­skiej Ekstrak­lasie. Z początku sezonu podob­nym sys­te­mem grała Cra­covia pod wodzą tren­era Jacka Zielińskiego. Więk­szość drużyn sto­su­je jed­nak grę z czwórką defen­sorów. Tren­er Sko­rża również w swo­jej kari­erze ustaw­iał zespół w ten sposób — Grałem kiedyś takim ustaw­ie­niem trenu­jąc Wisłę, ale tylko poje­dyncze mecze roz­gry­wal­iśmy w takim ustaw­ie­niu. Będę szukał do koń­ca wyjś­cia z tej sytu­acji. Może taki impuls będzie nam potrzeb­ny. Nie chcę, żeby to były pan­iczne ruchy. Muszę rozsąd­nie to robić, zobaczyć na treningach czy to będzie okej. Nierozsąd­ne byłoby zmieni­ane wszys­tkiego, by grał Bar­ry. To musi być z korzyś­cią dla całe­go zespołu — zapew­nia jed­nak Sko­rża.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress