21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.5godz.0min.
14.07 X4.07 21.62 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bjelica: Jak się wygrywa, proces regeneracji przebiega znacznie szybciej.

Bjelica: Jak się wygrywa, proces regeneracji przebiega znacznie szybciej.

W trak­cie Lech Con­fer­ence w jed­nej z sal odbyła się również kon­fer­enc­ja pra­sowa szkole­niow­ca pier­wszej drużyny Kole­jorza — Nena­da Bjel­i­cy. Chorwac­ki tren­er odpowiadał na pyta­nia doty­czące głównie niedziel­nego meczu z Jagiel­lonią Białys­tok. Lech zagra cztery dni po pucharowym star­ciu z Wisłą, nato­mi­ast Jaga miała więcej cza­su na przy­go­towanie, bo w Pucharze Pol­s­ki już nie występuje. 

-Cią­gle jesteśmy jeszcze w trak­cie regen­er­acji. Wczo­raj część drużyny trenowała, a część była jeszcze w fazie regen­er­acji. Jak się wygry­wa, pro­ces regen­er­acji prze­b­ie­ga znacznie szy­b­ciej - powiedzi­ał Bjel­i­ca. Rozwiązaniem prob­le­mu zmęczenia może być zatem rotac­ja w składzie lechitów — Zobaczymy, w jakim stanie będą zawod­ni­cy, może się zdarzyć, że wys­tąpi trzech albo czterech świeżych zawodników. 

Lech Poz­nań jest właśnie na fali wznoszącej. Seryjnie zwycięża i traci bard­zo mało bramek. W środowym meczu z Wisłą Kole­jorz stracił dwie bram­ki, mimo że grał w prze­wadze, co może być syg­nałem ostrze­gaw­czym dla defen­sy­wy Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy, choć tren­er Bjel­i­ca stara się szukać pozy­ty­wów - Oczy­wiś­cie, że pozy­ty­wem fak­tu, że stra­cil­iśmy dwie bram­ki było zdoby­cie czterech przez nas. Już w Lubinie było tak, że na początku drugiej polowy nie gral­iśmy tak skon­cen­trowani, ale dopiero Wisła nas za to ukarała — oce­nia były szkole­niowiec Aus­trii Wiedeń.

Na pytanie o lid­era biało­s­tock­iej drużyny — Kon­stan­ti­na Vas­sil­je­va, Bjel­i­ca zapowiedzi­ał, że wobec Estończy­ka nie będzie stosował spec­jal­nych form defen­sy­wy, jak przyk­le­janie tak zwanego „plas­tra” — W moich doty­chcza­sowych 305 meczach nigdy tego nie robiłem i tym razem również nie przylepie plas­tra na tego zawod­ni­ka. Jest dobry, ale my bron­imy stre­fą i będziemy bronili kon­sek­went­nie. Plas­try powin­ni dostać nasi zawod­ni­cy ofen­sy­wni — zachwala.

Druży­na niedziel­nych rywali lechitów jest obec­nie wicelid­erem Lot­to Ekstrak­lasy i nie bez powodu uchodzi za jed­nego z czterech kandy­datów na mis­trza Pol­s­ki — Uważam, że Jagiel­lonia jest jed­ną z czterech najlep­szych drużyn w Ekstrak­lasie i dowodzi tego w każdym meczu. Gra dobrze z kon­try i jest to druży­na, której tren­era bard­zo szanu­ję. Więcej uwa­gi poświę­camy temu, by przekazać naszym zawod­nikom to, jak mają grać, a nie jak będzie grał ryw­al. Każdy mecz jest trud­ny i każdy ma swo­ją rangę. Dużo zależy od tego, jak się w niego wejdzie. Jeśli powtórzymy sukces z poprzed­nich meczów, będzie dobrze. Będziemy grać tak, jak zawsze gramy. Oczy­wiś­cie, jeśli Jagiel­lonia zagra pię­cioma obroń­ca­mi, to przy­go­tu­je­my się na to odpowied­nio i odpowiemy w swoim sty­lu. Jeśli coś dobrze funkcjonu­je, to nie trze­ba tego zmieni­ać — mówi Bjel­i­ca. 

Szkole­niowiec drużyny poz­nańskiego Lecha jest w bard­zo kom­for­towej sytu­acji kadrowej i jeśli będzie miał jakieś kom­p­likac­je z wyborem składu przed niedziel­nym spotkaniem, to tylko wynika­ją­cych z dylematów sze­rok­iej ław­ki — Tylko Nic­ki Bille Nielsen nie będzie w niedziele w mojej dys­pozy­cji. Może jeszcze Wilusz, który jest lekko chory. Przed 10 dni­a­mi przeprowadzil­iśmy bada­nia, które wykaza­ły to, co widać w grze, czyli jesteśmy w wyższej formie fizy­cznej — zdradza chorwac­ki szkoleniowiec.

Jeśli chodzi o trans­fery, szkole­niowiec Kole­jorza po raz kole­jny pod­kreślił, że obec­ny zespół go w pełni satys­fakcjonu­je i nie ma spec­jal­nych wyma­gać wobec wło­darzy. Jeśli mówić o jakichkol­wiek ruchach trans­fer­owych, to raczej o wypoży­czeni­ach młodych lechitów — Będziemy prowadz­ić roz­mowy na tem­at przyszłoś­ci Kami­la Jóźwia­ka wewnątrz klubu. młody zawod­nik musi grać. Dla niego 10–15 min­ut w meczu wiele nie znaczy. Zas­tanaw­iałem się, czy nie dać mu szan­sy częst­szej gry w innym klu­bie na najbliższe 6 miesię­cy, by potem wró­cił i latem wpa­sował się w pod­sta­wową jede­nastkę, a może nawet został gwiazdą drużyny. 

Na koniec szkole­niowiec odniósł się do kole­jnego wychowan­ka Lecha, który ma za sobą wspani­ałą rundę, choć środowe spotkanie nie należało do najlep­szych w jego wyko­na­niu. Mowa o 20-let­nim Janie Bed­narku, który był nawet nomi­nowany do miana zawod­ni­ka miesią­ca Listopa­da — Janek zagrał w 15 spotka­ni­ach, z czego 14 było bezbłęd­nych. Jan jest najlep­szym środ­kowym obrońcą w tej lidze i będziemy go bard­zo wspier­ali — zapew­nia Nenad Bjel­i­ca, tren­er piątego zespołu ligi.

 

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.