01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.8godz.51min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ceny karnetów na rudnę jesienną

W poniedzi­ałek 8 sierp­nia rozpocznie się zamknię­ta sprzedaż kar­netów na rud­nę jesi­en­ną sezonu 2011/2012. Sprzedaż otwarta rozpocznie się 25 sierp­nia, a zakończy się 3 wrześ­nia. Ceny kar­netów wynosić będą od 174 zł do 330 zł. Wejś­ciów­ki ulgo­we kosz­tować będą od 149 zł do 280 zł w zależnoś­ci od kat­e­gorii cenowej.

Kar­net obow­iązu­je na 7 spotkań ligowych, a także ewen­tu­al­ny mecz Pucharu Polski.

 

Ceny kar­netów normalnych:

Kat­e­go­ria A – od 273 zł (cena wyjś­ciowa 330)

Kato­go­ria B – od 224 zł (cena wyjś­ciowa 270)

Kat­e­go­ria C – od 174 zł (cena wyjś­ciowa 210)

 

Ceny kar­netów ulgowych:

Kat­e­go­ria A – od 232 zł (cena wyjś­ciowa 280)

Kat­e­go­ria B – od 190 zł (cena wyjś­ciowa 230)

Kat­e­go­ria C – od 149 zł (cena wyjś­ciowa 180)

 

Ceny kar­netów dla dzieci do 13 roku życia:

Kat­e­go­ria A – od 137 zł (cena wyjś­ciowa 165)

Kat­e­go­ria B – od 112 zł (cena wyjś­ciowa 135)

Kat­e­go­ria C – od 87 zł (cena wyjś­ciowa 105)

 

Ceny biletów na pojedyńcze mecze z wyłącze­niem spotkań z Legią (od 55 zł) i Wisłą (od 45 zł):

Kat­e­go­ria A – od 55 zł

Kat­e­go­ria B – od 45 zł

Kat­e­go­ria C – od 35 zł

 

Spotkanie Lecha z Ruchem nie jest objęte kar­netem, ale sprzedaż zamknię­ta wejś­ciówek (8–16 sierp­nia) na to spotkanie będzie możli­wa dla tych kibiców, którzy nabędą kar­net na runde jesi­en­ną sezonu 2011/2012. Ceny będą wynosić 30 zł.

Jesienią kibic, który nie może uczest­niczyć w meczu będzie miał możli­wość odstąpi­enia swo­jej wejś­ciów­ki innej oso­bie, posi­ada­jącej kartę kibica.

Klub dla kibiców przy­go­tował zniż­ki lojal­noś­ciowe — 5%, a także za płat­ność kartą pod­czas zakupu kar­ne­tu tylko na sta­dion­ie – 10%. W skład ewen­tu­al­nej zniż­ki wchodz­ić będzie lojal­ność i ciągłośc zakupu kar­netów przez ostat­nie 5 rund – 1% za rundę, a także 10% jeśli pod­czas zakupu kar­ne­tu kibic sko­rzys­ta z płat­noś­ci kartą. W najbliższym cza­sie sym­pa­ty­cy Lecha będą mogli na stron­ie inter­ne­towej Lecha sprawdz­ić cenę kar­ne­tu przy pomo­cy kalku­la­to­ra, który zostanie dla nich przygotowany.

Od rundy jesi­en­nej nie bedą sprzedawane bile­ty na miejs­ca o ogranic­zonej widocznoś­ci. Posi­adacze kar­netów na te miejs­ca będą mogli zakupić go w nor­mal­nej cenie, jaka obow­iązu­je na stadionie.

Sprzedaż kar­netów odby­wać się będą od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 9–19 i w sobo­ty od 10–14. Jed­nocześnie przy­pom­i­namy, że do zakupu biletów niezbędne będzie wyro­bi­e­nie dar­mowej kar­ty kibica.

Posi­adacze kart kibi­ca będą mogli sko­rzys­tać ze zniżek, które dla nich przy­go­tował klub we współpra­cy z firmami:

 

  • Optyk Bloch (15%)
  • S.Oliver (10%)
  • Can­deo (10%)
  • Bemo Motors (15% na częś­ci i usługi)
  • restau­rac­ja Curo by Panam (10%)
  • cukier­nia Elite (10%)
  • Bam­ber­ka (10%)
  • w trak­cie negoc­jacji: mar­ket Obi

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.