06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.39min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Górnik — Lech: powrót Urbana na “stare śmieci”.

Górnik — Lech: powrót Urbana na “stare śmieci”.

O 20:30 Lech roze­gra mecz z Górnikiem Zabrze w ramach 25. kole­j­ki Ekstrak­lasy. Spotkanie może okazać się o tyle ważne, że zarówno Lech, który jest na grani­cy pier­wszej ósem­ki, jak i Górnik, który jest obec­nie na ostat­nim miejs­cu, wal­czą o coś więcej, niż trzy punk­ty. Te dwie drużyny wycz­er­pały już lim­it porażek na ten sezon. Poprzed­nie spotkanie zakończyło się w Poz­na­niu podzi­ałem punk­tów. Strzel­cem jedynej bram­ki dla Lecha był wów­czas Daw­id Kow­nac­ki, który w ostat­nich trzech meczach trzy razy wpisy­wał się na listę strzelców.

Tren­er Urban na przed­mec­zowej kon­fer­encji pra­sowej zaz­naczył, że prob­le­mem jest duża ilość stra­conych bramek w ostat­nich meczach: Mnie nic nie niepokoi. Gral­iśmy z Podbeskidziem Biel­sko-Biała, które było na ostat­nim miejs­cu. Ter­az gramy z Górnikiem, które jest na ostat­niej pozy­cji. W trzech meczach stra­cil­iśmy dużo bramek  prze­gral­iśmy dwa spotka­nia. Prze­ci­wni­cy wiedzą, że z Lechem moż­na wygrać. To spotkanie bard­zo ważne dla jed­nego i drugiego zespołu. My myślimy o tym, by być jak najwyżej, aby nie wal­czyć z jak najwięk­sza iloś­cią zespołów o ósemkę. Górnik Zabrze chce się do niej zbliżyć — mówił tren­er Urban.

Dla samego szkole­niow­ca Lecha powrót do Zabrza jest wyjątkowy, w końcu to w tym klu­bie ówczes­ny napast­nik Zabrzan zdobył trzy mis­tr­zost­wa Pol­s­ki: Zawsze będę czuł sen­ty­ment do Górni­ka, bo tam osią­gałem najwięk­sze sukcesy sportowe. Moim zdaniem połowa ligi ma zbliżony do siebie potenc­jał. Tam nie ma więk­szej różni­cy, gdy nie idzie, to ciężko się z tego wydostać — powiedzi­ał Urban.

Po ostat­nim spotka­niu sytu­ac­ja kadrowa się nie zmieniła. Nadal kon­tuzjowany jest Nic­ki Bille i Marcin Robak: Nic się nie zmieniło. Nic­ki Bille kon­tuzjowany, Marcin Robak też. Zosta­je w Poz­na­niu Dar­iusz Dud­ka oraz Sisi. Z reguły zawsze jeden obroń­ca będzie odpoczy­wał — zakończył selekcjon­er Lecha.

Lech musi zacząć wygry­wać i wyko­rzysty­wać potknię­cia prze­ci­wników. Wszyscy mają nadzieję, że gorszy czas “Kole­jorza” jest już za obec­ny­mi mis­trza­mi Pol­s­ki. Żeby się o tym przekon­ać i tę tezę potwierdz­ić, trze­ba dzisiejszy mecz po pros­tu wygrać.

Start o 20:30 na sta­dion­ie im. Ernes­ta Pohla w Zabrzu.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.