Hamalainen: Czerpiemy przyjemność z treningów

Piłkarze Lecha od tygod­nia trenu­ją pod wodzą nowego tren­era, jed­nak ich postawa na boisku nadal przy­pom­i­na tę za cza­sów Mar­iusza Ruma­ka – To jest trud­ny czas, bo nie idzie nam zbyt dobrze i osiągamy słabe wyni­ki. W zeszłym roku przy­darzyła nam się taka sama sytu­ac­ja. Zaczęliśmy jed­nak wygry­wać i zyski­wać pewność siebie. Myślę, że musimy zro­bić to samo i wydobyć potrzeb­ną nam energię. W tym tygod­niu dużo trenowal­iśmy i jesteśmy pełni wig­oru. Każdy jest sku­pi­ony na przy­go­towa­ni­ach przed niedziel­nym meczem z Ruchem Chorzów i mam nadzieję, że będzie dobrze – powiedzi­ał po dzisiejszym treningu Kasper Hamalainen.

W swoim pier­wszym meczu tren­er Chrobak zdołał wywal­czyć jeden punkt, a jak współpracę z nim oce­nia Fin? – Kiedy zmienia się szkole­niowiec, przy­go­towa­nia również się zmieni­a­ją np. rodza­je ćwiczeń. Moż­na to nazwać czymś w rodza­ju odświeże­nia. Każdy chce się zaprezen­tować z jak z najlep­szej strony przed nowym trenerem. Takie odświeżanie cza­sem przynosi pozy­ty­wne skut­ki. Czer­piemy przy­jem­ność z tren­ingów, sku­pi­amy się na kole­jnych spotka­ni­ach – mówi Kasper

Lechi­ci nie mają łat­wo na początku sezonu. Odpad­nię­cie w Lidze Europy z półam­a­tora­mi z Islandii, a w lidze dobre mecze przeplata­ją zły­mi – Mieliśmy prob­le­my ze zdoby­waniem bramek. Oni strzelili nam gola, a my nie zdołal­iśmy nic zro­bić, to była nasza najwięk­sza bolącz­ka – naw­iązu­je do meczów ze Stjaranan. – Z Kalju zagral­iśmy dobrze strze­la­jąc trzy gole u siebie. Prze­ci­wko Stjar­nan mieliśmy prob­le­my. Grali dobrze w defen­sy­wie, a my pomi­mo okazji nie zdołal­iśmy zdobyć bram­ki. Im bliżej koń­ca, tym bardziej odczuwal­iśmy ner­wy i nie byliśmy w stanie skupić się na swo­jej grze. 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress