Kamiński: Tylko zwycięstwami i dobrą grą możemy odbudować pozytywne relacje z kibicami

Kamiński: Tylko zwycięstwami i dobrą grą możemy odbudować pozytywne relacje z kibicami

Mija tydzień odkąd lechi­ci trenu­ją z nowym trenerem. Jak Marcin Kamińs­ki oce­nia współpracę z nowym szkole­niow­cem? – Dopiero dzisi­aj mieliśmy nor­malne trenin­gi, więc ciężko coś powiedzieć. Wcześniej gral­iśmy co trzy dni, to nasze zaję­cia były bardziej regen­er­a­cyjne. Ter­az na pewno gramy więcej piłką. Pracu­je­my nad różny­mi schemata­mi, aby popraw­ić rzeczy, które nie wychodzą nam pod­czas meczów. Jest jeszcze więcej śmiechu i zabawy – mówi stop­er Kolejorza

Lechi­ci snu­ją się ostat­nio po muraw­ie pozbaw­ieni kom­plet­nie radoś­ci z gry. Czego braku­je podopiecznym tren­era Chroba­ka? – My nadal czer­piemy radość z gry, tu chodzi o coś innego. Niek­tórzy z nas są nadal przy­bi­ci tym, co się wydarzyło dwa tygod­nie temu. Mam na myśli odpad­nię­cie z pucharów. To była ogrom­na klęs­ka, nie powin­no do czegoś takiego dojść. Nadal siedzi nam to w głowach, ale musimy się tego pozbyć. Nic już nie zro­bimy i musimy się skupić na najbliższych meczach – twierdzi Kamyk

Na początku poprzed­niego sezonu poz­na­ni­a­cy również gubili punk­ty przez co nie byli w stanie dogo­nić warsza­wskiej Legii – Mamy świado­mość, że mis­tr­zost­wo Pol­s­ki w ubiegłym sezonie prze­gral­iśmy nie w rundzie finałowej, a dużo wcześniej, np. w wyjaz­dowym meczu  Widzewem, czy u siebie z Zagłę­biem Lubin. Ter­az dla nas najważniejsze są zwycięst­wa. Lech nie powinien się sku­pi­ać na podziale punk­tów przed decy­du­jącą fazą. 

Piłkarze w ostat­nim cza­sie nie mają co liczyć na dop­ing kibiców. Z try­bun sły­chać coraz więcej wyzwisk i obelg – Zda­je­my sobie sprawę, że ter­az tak będzie. Try­buny niepręd­ko zmienią swo­je zachowanie. Odpadliśmy z pucharów z zespołem, z którym powin­niśmy sobie poradz­ić. Ter­az trze­ba dawać z siebie wszys­tko na boisku, tylko zwycięst­wa­mi i dobrą grą może­my odbu­dować pozy­ty­wne relac­je z kibi­ca­mi – kończy Kamiński

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress