01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.0godz.29min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

III Ogólnopolski Dzień Marzeń

Już jutro, w sobotę 8 październi­ka, od godziny 10:00 do 16:00 w Cen­trum Stom­a­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu po raz trze­ci Fun­dac­ja Mam Marze­nie orga­nizu­je Ogólnopol­s­ki Dzień Marzeń.

To cyk­licz­na akc­ja FMM, która skierowana jest do dzieci, rodz­iców oraz lekarzy. Inspiracją ustanowienia Dnia Marzeń było życze­nie chłop­ca spod Krakowa, który mając szan­sę na spełnie­nie swo­jego marzenia, zaprag­nął zor­ga­ni­zować bada­nia pro­fi­lak­ty­czne wśród swoich rówieśników. Chci­ał w ten sposób pod­kreślić znacze­nie wykry­wal­noś­ci chorób nowot­worowych i zwięk­szyć szanse kolegów na wyleczenie.

To wyjątkowe życze­nie wolon­tar­iusze Fun­dacji Mam Marze­nie postanow­ili speł­ni­ać co roku pod­czas Dnia Marzeń. W każdym z miast, gdzie zna­j­du­je się odd­zi­ał Fun­dacji Mam Marze­nie odbędą się fes­tyny dla dzieci połąc­zone z badaniami.

W Poz­na­niu zaprasza­my do Cen­trum Stom­a­tologii UM, ul. Bukows­ka 70.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.