Kamiński: Sami sobie odebraliśmy możliwość zwycięstwa

Kamiński: Sami sobie odebraliśmy możliwość zwycięstwa

Tydzień po porażce w Finale Pucharu Pol­s­ki lechi­ci znów wraca­ją do Warsza­wy. Tym razem zagra­ją z Legią Warsza­wa w ramach Ekstrak­lasy. Zwycięst­wo w rewanżu za zeszło­ty­god­niową porażkę poz­woli Kole­jor­zowi zastąpić “wojskowych” na fotelu lid­era. Atmos­ferę w szat­ni lechitów pomiędzy Der­ba­mi Pol­s­ki zdradza Marcin Kamiński.

ejberempire

Musimy sobie poradz­ić z porażką w Finale Pucharu Pol­s­ki, choć nie jest to łatwe. Powin­niśmy ter­az przes­tać o tym myśleć, wyciągnąć wnios­ki i pojechać w sobotę na Łazienkowską po zwycięst­wo. Nie ma w tym momen­cie nic lep­szego, jak możli­wość rewanżu tydzień później w jed­nym z meczów decy­du­ją­cych o tytule - mówi pod­sta­wowy obroń­ca Lecha. Zwycięst­wo w sobot­nim meczu dało­by lechit­om dwupunk­tową przewagę nad legion­ista­mi na sześć kole­jek przed końcem- Jest to ide­al­na okaz­ja, by pokazać, że to co się zdarzyło w sobotę na Nar­o­dowym, to był tylko przy­padek i potrafimy grać dobrze.

kaminski-lechici-kamyk-tonew-tralka

Mecz z Legią inau­gu­ru­je rundę finałową obec­nego sezonu T‑Mobile Ekstrak­lasy. Zdaniem pop­u­larnego “Kamy­ka” jest to bard­zo ważne spotkanie w kon­tekś­cie mis­tr­zowskiego tytułu, ale nie moż­na lekce­ważyć resz­ty staw­ki- wiemy, że wiele się może jeszcze wydarzyć, bo w czu­bie tabeli panu­je niewiary­god­ny ścisk. Wiado­mo, że zwycięst­wo w tym meczu może nam bard­zo pomóc w odniesie­niu zamier­zonego celu, ale w przy­pad­ku niepowodzenia w najbliższą sobotę nic jeszcze nie będzie przekreślone, bo do koń­ca sezonu pozostanie jeszcze prze­cież 6 kole­jek. Oczy­wiś­cie jedziemy tam tylko po 3 punk­ty i nawet nie zakładamy innego sce­nar­iusza. Wiemy dobrze, że tego potrze­bu­je­my w tym momen­cie najbardziej- zauważa Kamiński.

kamyk i darek

Atmos­fera w szat­ni po takim meczu jak prze­grany Finał Pucharu Pol­s­ki nie ma prawa być ide­al­na. Lech zagrał fan­tasty­cznie w pier­wszej połowie, ale w drugiej zabrakło już tak agresy­wnego pressin­gu i płyn­noś­ci w roz­gry­wa­niu akcji- po finale byliśmy bard­zo zała­mani, bo kom­plet­nie się nie spodziewal­iśmy, że taki może być koń­cowy rezul­tat tego spotka­nia. Po tak dobrej pier­wszej połowie dal­iśmy się jed­nak zdomi­nować zawod­nikom Legii i mimo tego, że byliśmy drużyną prze­waża­jącą, stra­cil­iśmy dwie bram­ki i to Legia mogła cieszyć się z Pucharu, a nie my. Ogrom­na szko­da, bo w głupi sposób sami sobie ode­bral­iśmy możli­wość zwycięst­wa- żału­je “Kamyk”. Bez wąt­pi­enia żałowała też cała druży­na i w głowach tych zawod­ników ta poraż­ka siedzieć będzie aż do zre­wanżowa­nia sie legion­is­tom- wchodząc do szat­ni było widać po twarzach, że finał jeszcze siedzi w głowach kolegów. Jesteśmy w stanie popraw­ić błędy z drugiej połowy i wywieść z Warsza­wy bard­zo ważne trzy punkty.

 Ter­az należy zapom­nieć o przeszłoś­ci i zająć się przyszłoś­cią- mówił po wtorkowym treningu tren­er Żuraw. Takiego samego zda­nia jest Kamińs­ki- Po takim meczu nie mamy innego wyjś­cia- musimy się pod­nieść. Spraw­ić to może tylko i wyłącznie wygrana w sobotę. Mimo tego, że nie zdobyliśmy Pucharu, wciąż jesteśmy sil­ną drużyną i dalej może­my zdobyć tytuł MP.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress