Kędziora: Załamałem się po tej bramce

Kędziora: Załamałem się po tej bramce

Tomasz Kędzio­ra wpisał się po raz czwarty na listę strzel­ców w meczach o stawkę. Młody obroń­ca dwukrot­nie trafi­ał do bram­ki w europe­js­kich pucharach. Pre­mierowe trafie­nie w ekstrak­lasie zal­iczył w zeszłym sezonie, w maju tego roku w Byd­goszcz. Wczo­raj udało mu się to po raz drugi.

Ustal­iłeś już z Daw­i­dem Kow­nackim kto jest autorem bram­ki dla Lecha? Nawet telewiz­yjne powtór­ki nie są wstanie wyjaśnić, kto ostat­ni dotknął piłki.

- Szcz­erze mówiąc to w ogóle o tym nie myślałem. Zremisowal­iśmy spotkanie w ostat­niej min­u­cie i trud­no jest się po tym poz­bier­ać. Roz­maw­iałem z Daw­i­dem i mówił, że nie dotknął pił­ki, a nawet jeśli, to min­i­mal­nie. Ja tego nie widzi­ałem, bo byłem zasłonię­ty przez innych piłkarzy.

Legia, Korona, Śląsk, no i Jagiel­lonia – szy­bko strzelac­ie bram­ki, a potem przez błąd w defen­sy­wie traci­cie gola. Czego Wam brakuje?

- Tak samo było też na Ruchu. Mieliśmy prze­cież karnego w ostat­niej min­u­cie. Jeśli chce­my grać o mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, nie może­my tak tracić punk­tów. Ciężko cokol­wiek powiedzieć na ten tem­at. Sam nie wiem, czego na braku­je. Jest dziewięćdziesią­ta min­u­ta i jeśli wcześniej nie strze­limy drugiej bram­ki, to koniecznie musimy dowieźć dobry wynik do koń­ca, a nie głu­pio tracić gola.

Mieliś­cie bard­zo dużo okazji, by strzelić tę drugą bramkę, ale zami­ast do bram­ki, trafi­al­iś­cie w bramkarza.

- Mieliśmy swo­je szanse. Przede wszys­tkim Darko trafił w poprzeczkę. Podbeskidzie też stworzyło sobie kil­ka dogod­nych okazji, ale Maciek Gos­tom­s­ki dobrze broił. Musimy strze­lać bram­ki, a jak mamy dobry wynik to musimy go utrzymać.

Ter­az czeka was prz­er­wa na kadrę. Ostat­nia taka prz­er­wa nie  wpłynęła na was dobrze. Przed mecza­mi kadry wysoko wygry­wal­iś­cie z Zaw­iszą, Bełcha­towem, a potem było już gorzej.

- Ja w tym cza­sie wyjeżdżam na reprezen­tację, więc nie wiem jak jest w klu­bie. Chłopa­cy mówią, że ciężko trenu­ją, ale trud­no mi coś powiedzieć na ten tem­at. Myślę, że trochę nas to wybi­ja z ryt­mu, bo przed ostat­nią prz­er­wą gral­iśmy dobrze, a po niej trzy razy remisowal­iśmy. Jeśli gramy o tytuł, to takie remisy nie mogą nam się przytrafiać.

Mecz z Podbeskidziem nie był najlep­szy w waszym wyko­na­niu. Znacznie przy­jem­niej oglą­dało się star­cie we Wrocław­iu, czy wygrane spotkanie z Łęczną.

- We Wrocław­iu boisko było bard­zo dobrze przyug0otowane, ale nie chcę się nim tłu­maczyć. Coś jest po pros­tu nie tak. Przed meczem mamy swo­je założe­nia, a w trak­cie gramy zupełnie inaczej. We Wrocław­iu gramy super, a remisu­je­my, ter­az gramy prze­cięt­nie i zdoby­wamy punkt. Chci­ałbym, żebyśmy wygry­wali mecze w ostat­nich min­u­tach, niekoniecznie gra­jąc super piłkę.

A jak ocenisz swo­ją for­mę w ostat­nim czasie?

- Czu­ję się dobrze. Braku­je mi asyst, a w obronie uważam, że gram okej. To jed­nak nie jest ważne, bo najważniejsze jest to, że nie zdoby­wamy tylu punk­tów, ile powinniśmy.

Po stra­conej bram­ce dało się zauważyć two­je zachowanie. Krzy­cza­łeś, machałeś ręka­mi, byłeś wyraźnie zden­er­wowany. To przez całą sytu­ację, czy zachowanie kolegów?

- To dlat­ego, że po raz kole­jny tracimy bramkę w 90 min­u­cie. Nie może być tak, że Podbeskidzie, które tak naprawdę w drugiej połowie nie stwarza­ło sobie sytu­acji bramkowych, strzela nam bramkę z niczego. Nie mam słów na to, ja się po pros­tu zała­małem po tej bramce.

Mieliś­cie w szat­ni pre­ten­sje do Huber­ta Wołąkiewicza?

- Każdy z nas mógł być w tym miejs­cu, co on. Hubert wybi­jał piłkę, ta skoczyła mu na kolano i wyszło, jak wyszło. Moż­na się prze­jść po muraw­ie, zobaczyć jak to wyglą­da. Jeśli był­by to ktoś inny, to może udało­by się trafić w piłkę inaczej, ale to jest mało praw­dopodob­ne. Oglą­dałem powtór­ki i Hubert był przy­go­towany do wybicia.

Niedłu­go kole­jne mecze, a boisko będzie takie samo

- Może my musimy je jeszcze bardziej zao­rać, by postaw­ić na swoim i strzelić jed­ną bramkę więcej od przeciwnika?

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress