21.05.2022, g. 15:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Zagłębie Lubin
Do meczu pozostało:
0dn.16godz.51min.
11.48 X4.30 25.80 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kim jest Zaur Sadajew?

Kim jest Zaur Sadajew?

Zaur Sada­jew wczo­raj trafił na testy medy­czne do poz­nańskiego Lecha. Dzisi­aj udało się pod­pisać kon­trakt z napast­nikiem i wypoży­czyć go na okres jed­nego roku z możli­woś­cią wykupi­enia od Tere­ka Grozny.

Zaur Sada­jew urodz­ił się 6 listopa­da 1989 roku jeszcze w ówczes­nym ZSRR w mieś­cie Sza­li. Jego pier­wszym klubem był Terek Grozny, gdzie spędz­ił pon­ad dziewięć lat.

W 2012 roku, czeczeńs­ki napast­nik zde­cy­dował się zmienić otocze­nie. W 101 meczach strzelił 13 bramek. Przeszedł do Beitaru Jero­zoli­ma, ale jak sam przyz­na­je w wywiadach, nie była to najlep­sza decyz­ja w jego karierze:
— To przykry moment i nie lubię do niego wracać. Był prob­lem na tle religi­jnym. Kibi­com nie podobało się to, że w ich klu­bie wys­tępu­ją muzuł­manie. Doszło do tego, że gdy strzeliłem gola, demon­stra­cyjnie opuś­cili sta­dion. Wywiesili także trans­par­ent “Beitar musi być czysty”, a później pod­palili budynek klubowy. Nie czułem się tam swo­bod­nie, bałem się wyjść na ulicę. Jed­nak nie wszyscy kibice Beitaru byli nastaw­ieni do mnie negaty­wnie. Spo­tykałem się także z wyraza­mi sym­pa­tii i sza­cunku – powiedzi­ał dla „Super­ex­pre­su” Sadajew.
W jero­zolim­skim klu­bie spędz­ił niecały rok, strze­la­jąc jed­ną bramkę w sied­miu występach.

Po powro­cie do Groz­na nie miał okazji na reg­u­larną grę. Ponown­ie zaczął rozglą­dać się za nowym klubem. Zawod­nikiem, który ówcześnie grał w Tereku był Maciej Makuszews­ki, który miał zami­ar wró­cić do Pol­s­ki, by tam grać w Lechii Gdańsk. Po tym, jak znalazł się w Polsce zdradz­ił kulisy swo­jego transferu.

- Jestem tutaj, bo w Tereku nie dostawałem ostat­nio szans gry. Dlat­ego myślałem o zmi­an­ie otoczenia i gdy się dowiedzi­ałem, że Maciek Makuszews­ki wybiera się grać do Pol­s­ki, spy­tałem go, czy jest możli­wość pojecha­nia z nim. Maciej rzu­cił tem­at dalej i w ten sposób znalazłem się w Lechii.

Zaur Sada­jew w Ekstrak­lasie roze­grał, jak na razie 12 spotkań, w których strzelił 3 bram­ki. Dwie z nich zostały zdobyte w poprzed­nim sezonie pod­czas meczu z Lechem Poz­nań. Po tym spotka­niu druży­na „Kole­jorza” prak­ty­cznie mogła pożeg­nać się z tytułem mis­tr­zowskim, ponieważ przewa­ga Legii była nie do odro­bi­enia. Tren­er Ricar­do Moniz po tym meczu wyrażał się w samych super­latywach o swoim napast­niku: — Sada­jew roze­grał fan­tasty­czny mecz, strzelił piękne gole — powiedział.

Zau­ra Sada­je­wa kryryku­je się za jego ostrą grę. Przykła­dem może być ostat­ni mecz z Lechem Poz­nań, w którym po bru­tal­nym faulu na Łukaszu Trałce, Czeczen wyle­ci­ał z boiska. Pod­czas poby­tu w Polsce (12 spotkań) zaro­bił dziewięć żół­tych kartek i dwie czerwone.

Kon­sek­wencją tego wyk­luczenia było prze­sunię­cie napast­ni­ka do drużyny rez­erw. Tren­er Lechii Gdańsk, Quim Macha­do na kon­fer­encji pra­sowej po meczu z Lechem bronił swo­jego zawod­ni­ka i był przeko­nany o niesłusznoś­ci kary. Jed­nak po obe­jrze­niu zapisu z meczu przyz­nał, że sędzia pod­jął dobrą decyzję:

- Z piłką jest tak jak z życiem. Za popełnione błędy trze­ba odpoku­tować i wyciągnąć z nich wnios­ki. Jeśli Zaur Sada­jew zas­tanowi się nad swoim zachowaniem i oczyś­ci głowę ze złych emocji, wtedy będzie mógł wró­cić do pier­wszego zespołu – przyz­nał Machado.

W przeszłoś­ci Sada­jew tylko raz obe­jrzał czer­wień — w Beitarze Jerozolima.

Na swoim kon­cie ma debi­ut w Rosji B, który przy­padł na 2011 rok. Zagrał dwa spotka­nia i strzelił jed­nego gola. Pełny bilans tego zawod­ni­ka: 129 meczów; 18 bramek.

Zdaniem Trał­ki, z którym ostat­nio starł się Sada­jew w Lechu potrzeb­ni są charak­terni zawod­ni­cy, tacy jak Czeczen.
Podob­na sytu­ac­ja była z Teodor­czykiem i Hen­riquezem. Przed prze­jś­ciem Łukasza do Poz­na­nia, ta dwój­ka starła się pod­czas jed­nego z meczów Polonii i Lecha. Nie przeszkodz­iło im to pod­czas późniejszej wspól­nej grze w jed­nej drużynie. Hen­riquez kil­ka razy podawał do Teodor­czy­ka, który później kończył akcję golami.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.