Kownacki — jeszcze napastnik, czy już skrzydłowy?

Kownacki — jeszcze napastnik, czy już skrzydłowy?
Była niedziela, godz­i­na 18, piłkarz Lecha Daw­id Kow­nac­ki, który nom­i­nal­nie gra na pozy­cji wysuniętego napast­ni­ka, po raz kole­jny zaczy­na mecz w pier­wszej jede­nastce. Co ciekawe, po raz kole­jny ma grać na skrzy­dle. Jak wyglą­da jego gra na tej pozycji?

ejberempire

Wys­tęp „Kow­na­sia” w meczu prze­ci­wko Pogo­ni, moż­na pod­sumować jed­ną sytu­acją. Mianowicie jego pośl­izgiem przy pró­bie wrzut­ki pod­czas przed­mec­zowej roz­grzew­ki. Już pełno­let­ni zawod­nik śliz­gał się bowiem niemiłosiernie w trak­cie meczu. Prze­jdźmy jed­nak do jego gry na skrzydle.

Po Daw­idzie widać, że jest napast­nikiem. Cały czas ciąg­nie go do środ­ka pola, przez całe 90 min próbował schodz­ić, roz­gry­wać akcję i dublować pozy­cję Zau­ra Sada­je­wa (gdy ten był jeszcze na boisku). Wychodz­iło mu to z miernym skutkiem, choć co praw­da doszedł do paru sytu­acji strz­elec­kich, ale nie zakry­wa­ją one strat i niecel­nych podań.
dawid kownacki kownas
Trze­ba powiedzieć sobie wprost, że Daw­id Kow­nac­ki nie jest typowym skrzy­dłowym. Zazwyczaj gdy powinien zna­j­dować się na skrzy­dle, aby roz­gry­wać piłkę z Tamasem Kadarem bądź z drugiej strony z Tomaszem Kędziorą — nie było go. Ciężar wrzu­ca­nia piłek do pola karnego musieli wziąć więc na siebie Szy­mon Pawłows­ki oraz wspom­nieni wcześniej obroń­cy, co nie wychodz­iło im zbyt dobrze.
         Wspom­ni­ane przeze mnie sytu­acje gdy młodego lechi­ty brakowało w miejs­cu, gdzie powinien być, gra­jąc na skrzy­dle, nie miały miejs­ca tylko w meczu z “Por­tow­ca­mi”. Obraz ten pojaw­iał się ilekroć Kow­nac­ki miał okaz­je do wys­tępu na boku ofensywy.
dawid kownacki
Oczy­wiś­cie zrozu­mi­ałe jest wys­taw­ian­ie Kow­nack­iego na skrzy­dle przez tren­era Macie­ja Sko­rżę. Szkole­niowiec Kole­jorza ma na myśli przede wszys­tkim zebranie doświad­czenia przez młodego zawod­ni­ka. Mam jed­nak nadzieję, że wró­ci on jeszcze ma swo­ja starą pozy­cję i przez zbieranie owego doświad­czenia na skrzy­dle druży­na Lecha nigdy nie ucier­pi, ponieważ np. Daw­i­da nie będzie tam gdzie powinien być.
Autor: Jakub Kulig

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress