Lech-Zawisza: Debiut trenera Skorży w Poznaniu

W 9. kole­jce T-Mobile Ekstrak­lasy Lech Poz­nań pode­jmie na włas­nym sta­dion­ie Zaw­iszę Byd­goszcz. Druży­na prowad­zona przez tren­era Ruma­ka zaj­mu­je ostat­nie miejsce w ligowej tabeli.

Kole­jorz od czterech kole­jek nie może wygrać ligowego spotka­nia. Za tym­cza­sowego tren­era Chroba­ka poz­na­ni­a­cy odnieśli trzy remisy, a debi­ut na ław­ce tren­er­skiej szkole­niow­ca Sko­rży to sła­by wys­tęp lechitów i poraż­ka w Białym­stoku.

Dla tren­era Lecha będzie to debi­ut na ław­ce przed włas­ną pub­licznoś­cią, dla tren­era Ruma­ka powrót do Poz­na­nia w charak­terze goś­cia.

Zaw­isza nie może zal­iczyć star­tu sezonu do udanych. Byd­gos­ki klub zaj­mu­je ostat­nie miejsce w tabeli i prezen­tu­je się znacze­nie poniżej oczeki­wań. W poprzed­nim spotka­niu było widać lek­ki pro­gres, jed­nak klub z Gdańskiej uległ Wiśle Kraków 2:4 na włas­nym obiek­cie.

W poprzed­nim sezonie Kole­jorz wygrał u siebie z Zaw­iszą 3:2, w Byd­goszczy w rundzie zasad­niczej był remis 2:2, zaś w grupie mis­tr­zowskiej lep­si o jed­ną bramkę okaza­li się wicemistr­zowie Pol­s­ki (1:2).

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress