02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.3godz.52min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rumak, czyli… byli trenerzy Lecha przeciw niemu

Rumak, czyli… byli trenerzy Lecha przeciw niemu

Już jutro Lech pode­jmie Zaw­iszę Byd­goszcz. Będzie to dru­gi mecz zarówno dla nowego tren­era Lecha Macie­ja Sko­rży jak i dla wszys­tkim nam dobrze znanego tren­era Zaw­iszy- Mar­iusza Ruma­ka. Byli tren­erzy Lecha, w pier­wszych meczach prze­ci­wko swo­je­mu byłe­mu klubowi wypadali częs­to bard­zo dobrze. Jak będzie tym razem?

Obaj szkole­niow­cy prze­grali swo­je debi­u­tanck­ie spotka­nia w poprzed­niej kole­jce. Lech poniósł jed­no­bramkową porażkę z biało­s­tocką Jagiel­lonią, a Zaw­isza z lid­erem ekstrak­lasy- Wisłą Kraków aż 2–4.

Dla Mar­iusza Ruma­ka będzie to pier­wszy powrót na Buł­garską od cza­su zer­wa­nia kon­trak­tu z Kole­jorzem. Ostat­nim dla niego meczem w Poz­na­niu była pamięt­na kom­pro­mi­tac­ja z islandzkim Ung­men­nafélag­ið Stjar­nan, a więc pół­toramiesią­ca temu. Jest to zde­cy­dowanie za krót­ka prz­er­wa na to by kibice Lecha mogli zapom­nieć o bla­mażu. Tren­era już nie ma, lecz zmaza pozostała. Oprócz niej pozostała także stra­ta punk­towa do ligowej czołów­ki, którą pow­ięk­szyły remisy za kadencji Chroba­ka oraz debi­u­tanc­ka poraż­ka Sko­rży sprzed tygodnia.

Jutrze­jszy mecz jest ide­al­ną okazją na uzyskanie tej wspom­ni­anej przez tren­era Sko­rże “iskry, która ma pod­pal­ić lont”, bowiem jed­nym zwycięst­wem może­my odnieść korzyść psy­cho­log­iczną, nakarmić głodne zwycięstw ser­ca kibiców, a także  — przy porażce Lechii Gdańsk i Górni­ka Łęcz­na- wró­cić do czołowej ósem­ki. Być może ułatwi to sprawę nastaw­ie­nie swoich podopiecznych od strony men­tal­nej szkole­niow­cowi Lecha, gdyż nie ma lep­szej motywacji do wal­ki i pokaza­nia wszys­t­kich swoich umiejęt­noś­ci niż mecz prze­ci­wko swo­je­mu byłe­mu trenerowi.

Nieste­ty powyższa teo­ria nie ma opar­cia w wynikach Kole­jorza w pier­wszych meczach prze­ci­wko byłym tren­erom. Kole­jorz dwa z tych meczów prze­grał, wygry­wa­jąc zaled­wie jeden. Poniżej zestaw­ie­nie tych meczów:

  • Czesław Mich­niewicz- 10 październi­ka 2007r. LECH POZNAŃ 0–2 Zagłę­bie Lubin
  • Fran­ciszek Smu­da- 27 listopa­da 2009r. Zagłę­bie Lubin 0–1 LECH POZNAŃ, strzel­cem gola S.Peszko
  • Jacek Zielińs­ki- 4 listopa­da 2011r. Polo­nia Warsza­wa 1–0 LECH POZNAŃ

Jak zakończy się kon­forn­tac­ja z najmłod­szym z tej trój­ki szkole­niow­ców? Odpowiedź poz­namy już jutro w okoli­cach godziny 22:20.

  • Mar­iusz Rumak — 20 wrześ­nia 2014 Lech — Zawisza ?

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.